NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

OBECNIE REALIZUJEMY

Startuj z biznesem

Projekt skierowany do osób po 29 roku życia, pozostających bez pracy z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz finansowe w formie bezzwrotnej dotacji wraz z finansowym i doradczo-szkoleniowym wsparciem pomostowym w okresie 12 miesięcy. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu pojawią się w połowie kwietnia.

CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE

PRZEZ INTEGRACJĘ DO ZATRUDNIENIA

Projekt „Przez integrację do zatrudnienia”, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SYSCO W LICZBACH

przeszkolonych osób

liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych

mln

wartość zrealizowanych projektów

lat doświadczenia

%

wskaźnik zaangażowania pracowników

skontaktuj się z nami

porozmawiamy o twoich potrzebach

na wszystkie e-maile odpisujemy w ciągu 24h

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834 REGON:141314350 KRS:0000298984

 

* pole obowiązkowe

Wpisz wynik działania (2 + 7)