Dobry menedżer – czyli jaki? Rewolucja w stylach zarządzania.

Badania przeprowadzone na polskich firmach wskazują, że w dalszym ciągu w organizacjach popularne są autorytarne style zarządzania jednak zarówno starsi jak i młodzi menedżerowie dostrzegają potrzebę rozwijania bardziej demokratycznych metod kierowania.

Jak wskazują badania przeprowadzone przez PARP w ramach projektu „Panel polskich przedsiębiorstw”[1] w praktyce polskich firm nadal dominuje przywództwo forsujące nad angażującym. Prawie 40% badanych pracowników uważa, że przywództwa angażującego w firmie jest zbyt mało, podczas gdy blisko 40% menedżerów postrzega swoje przywództwo jako zbyt mocno angażujące. Wskazuje to, że oczekiwania pracowników i ocena stylu zarządzania przez menedżerów są w tej kwestii znacząco rozbieżne. Podobnie widoczna jest różnica w oczekiwaniach odnośnie stylu forsującego. Co czwarty badany menedżer uważa, że powinien wykazywać więcej zachowań forsujących, natomiast ponad połowa współpracowników twierdzi, że poziom przywództwa forsującego jest na odpowiednim poziomie a prawie 30%, że jest go zbyt dużo.

Oczekiwania pracowników co do angażującego stylu zarządzania widoczne są również w trendach wynikających ze zmian pokoleniowych na rynku pracy. Zarówno osobom reprezentującym pokolenie Y jak i Z nie wystarcza jedynie podanie informacji jakie zadania powinny zostać wykonane; osoby te chcą zrozumieć powód i sens wykonywanej pracy. Chęć bycia zaangażowanym, posiadania wpływu na organizację w której się pracuje jest też jedną z przyczyn dla których w szczególności młodzi ludzie coraz chętniej zakładają bądź przystępują do start-uów. Autorytatny szef i zhierarchizowana struktura to elementy, które coraz częściej odpychają potencjalnych pracowników, którzy nie chcą być wyłącznie trybikami w wielkiej maszynie. Praca coraz częściej jest traktowana przez pracowników nie tylko jako sposób na zarobienie pieniędzy, ale również miejsce gdzie mogą się rozwijać i dobrze bawić.

Kluczem do sukcesu jest oczywiście dopasowanie stylu zarządzania do tego z kim pracujemy, ale również sytuacji. Styl forsujący może okazać się uzasadniony w sytuacjach kryzysowych wymagających bardzo szybkiego i zdecydowanego działania; jednak jak wskazują przytoczone badania kierunek zmian wskazuje na rosnące zapotrzebowanie i udział angażujących stylów zarządzania. Zmiany konieczne są zarówno w kulturze organizacji tj. w świadomości stosowania pewnych rozwiązań organizacyjnych i promowanych postaw, ale również w umiejętnościach i stosowanych przez menedżerów praktykach. Świadomość istnienia różnych stylów zarządzania oraz umiejętne ich dobieranie w zależności od specyfiki pracy i danej sytuacji to elementy, które powinny zaistnieć w praktyce dobrego menedżera. Nie jest to zadanie łatwe, ale z pewnością warto poświęcić czas by się tego nauczyć.

Jedną z możliwości poznania koncepcji i rozwinięcia swoich kompetencji w ramach stylów zarządzania dedykowaną dla menedżerów są cykle szkoleń prowadzące do uzyskania certyfikatów brytyjskiego Institute of Leadership and Management prowadzone przez Sysco Polska, które w elastyczny sposób odpowiadają na praktyczne problemy, z którymi styka się na co dzień menadżer czy team leader.

Więcej informacji dostępne jest pod linkiem http://www.syscopolska.pl/pl/szkolenia-menedzerskie

Literatura:

http://www.rp.pl/artykul/1193684-Polskie-firmy-odchodza-od-kultury-folwarku.html#ap-1

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17056726,Pokolenie_X__Y__Z__Czym_sie_roznia_i_jak_sie_komunikuja_.html

http://forsal.pl/artykuly/801867,santorski-kultura-folwarku-przetrwala-w-polskich-firmach.html

 

[1] https://badania.parp.gov.pl/aktualnosci-osrodka/wyniki-badania-style-przywodztwa-polskich-menedzerow

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

    Content | Menu | Access panel