Certyfikacja ILM

Szkolenia menedżerskie ILM 

to różnorodne warianty certyfikatów przewidziane dla bardzo szerokiej kategorii pracowników w zależności od ich stopnia zaawansowania.

W ramach certyfikacji ILM funkcjonuje sześć poziomów (Level 2-7), każdy z nich dedykowany jest innej grupie pracowników, począwszy od aspirujących team liderów do menedżerów najwyższego szczebla. Do każdego poziomu szkolenia oraz rodzaju certyfikatu dobierane są odpowiednie moduły tematyczne o klarownej strukturze. Modułowa budowa każdego z poziomów gwarantuje elastyczność i możliwość dopasowania programu do potrzeb praktycznie każdego pracodawcy.

Za ukończenie i zaliczenie każdego z modułów przyznawane są punkty (CV – credit values). Każdy z poziomów może być realizowany w formie certyfikatu podstawowego (AWARD) lub zaawansowanego (CERTIFICATE). Certyfikacja możliwa jest po zaliczeniu pracy/zadania praktycznego po każdym z modułów i zebrania przez uczestnika odpowiedniej ilości CV.

Każdy z modułów to jasno określony zestaw wiedzy i umiejętności oraz metod weryfikacji i oceny opracowanych przez ILM.  Sprawdzona i doskonalona przez kilkadziesiąt lat forma nauczania daje gwarancję dostarczenia ustrukturyzowanej wiedzy niezbędnej w pracy każdego menedżera.

 • Level 2 – 31 modułów dla przyszłych lub początkujących liderów
 • Level 3 – 44 moduły dla przyszłych lub początkujących menedżerów średniego szczebla
 • Level 4 – 28 modułów dla doświadczonych menedżerów średniego szczebla, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności
 • Level 5 – 34 moduły dla zaawansowanych menedżerów średniego i wyższego szczebla
 • Level 6 – 4 moduły dla doświadczonych menedżerów wyższego szczebla i top managementu
 • Level 7 – 4 moduły dotyczące strategicznego zarządzania

Przykładowe programy szkoleń ILM dla menedżerów

 • ILM Level 2 (9 dni szkoleniowych, 72h)

 1. Rozwijanie zespołu (Developing the Work Team)
 2. Rozwijanie siebie jako team lidera (Developing Yourself as a Team Leader)
 3. Przekazywanie informacji członkom zespołu (Briefing the Work Team)
 4. Planowanie i monitorowanie pracy (Planning and Monitoring Work)
 5. Wzrost efektywności zespołu (Improving Performance of the Work Team)
 6. Rozwój zespołu (Leading your Work Team)
 7. Wprowadzenie do coachingu w miejscu pracy (Induction to Coaching in the Workplace)
 8. Zmiana w miejscu pracy (Understanding Change in the Workplace)
 9. Zapewnienie jakości dla klienta (Providing Quality to Customers)
 • ILM Level 3 (5 dni szkoleniowych, 40h)

 1. Rozwiazywanie problemów i podejmowanie decyzji (Solving Problems and Making Decisions)
 2. Rola innowacji i zmiany w organizacji (Understanding Innovation and Change in an Organisation)
 3. Planowanie zmian w miejscu pracy (Planning Change in the Workplace)
 4. Planowanie i przydzielanie pracy (Planning and Allocating Work)
 5. Zrozumienie istoty przywództwa (Understanding Leadership)
 • ILM Level 5 (5 dni szkoleniowych, 40h)

 1. Rola menadżera w zwiększaniu wydajności (Understanding the Management Role to Improve Management Performance)
 2. Rozwijanie i prowadzenie zespołów w kierunku osiągania celów organizacji (Developing and Leading Teams to Achieve Organisational Goals and Objectives)
 3. Motywowanie ludzi w miejscu pracy (Motivating People in the Workplace)
 4. Zarządzanie stresem i konfliktem w organizacji (Managing Stress and Conflict in the Organisation)
 5. Zarządzanie innowacją i zmianą (Leading Innovation and Change)
skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel