2011

2011

Rozwój umiejętności zarządczych w łódzkich MŚP

Podniesienie kwalifikacji 152 pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania zakończonych otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu. Szkolenia grupowe z zarządzania zgodnych z metodologią Instytutu ILM (38h/os.), indywidualna praca z trenerem (3h), wsparcie w uzyskaniu certyfikatu ILM (ILM Award In First Management
Level 3).
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-10-535/09-00
Okres realizacji projektu: 01.08.2010-31.12.2011

Mazowiecki Program Transferu Wiedzy

Kompleksowy program dotyczący zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych województwa mazowieckiego.
W ramach Projektu zrealizowano wsparcie m.in. z zakresu projektowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie, analizy marketingowej, tworzenia biznesplanów oraz doprecyzowania pomysłów biznesowych podczas indywidualnych spotkań z ekspertami.
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-013/09-00
Okres realizacji projektu: 01.04.2010-31.10.2011

Silna marka i kompetencje paszportem na rynek krajowy i zagraniczny

Jako Partner w projekcie POKL.8.1.1.
Podniesienie kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników MiMP w zakresie budowania i modyfikacji strategii oraz podnoszenia kompetencji specjalistycznych w obszarze handlowym, jakościowym i logistycznym przez 180 pracowników z sektora usług, branży spożywczej i przemysłowej, z terenu małopolski.
Okres realizacji projektu: 04.01.2010-30.04.2011

Podnoszenie kwalifikacji pracowników śląskich przedsiębiorstw

Podniesienie kwalifikacji zawodowych z zarządzania, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu z zarządzania pierwszo liniowego przez 150 pracowników MŚP z obszaru województwa śląskiego, szkolenia grupowe (38h/osobę), szkolenia indywidualne (2h/osobę). Projekt realizowany  z pomocą publiczną.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-24-281/09-00
Okres realizacji projektu: 01.11.2009-31.03.2011
skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

    Content | Menu | Access panel