2013

Certyfikowane Szkolenia Kadr Systemu Oświaty

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 327 nauczycieli z zakresu efektywnego przekazywania posiadanej wiedzy, z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Qualified Teacher Learning and Skills (Level 3 Award), wydawanego przez The City & Guilds of London w Wielkiej Brytanii.
Numer projektu: UDA-POKL.09.04.00-14-102/11-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2012-31.12.2013

Podniesienie kwalifikacji pracowników województwa łódzkiego

Podniesienie kwalifikacji zawodowych z zarządzania, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Institute of Leadership & Management (ILM) w zakresie zarządzania pierwszoliniowego poziom 5 (ILM Level 5 Qualifications in Leadership and Management) przez 204 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego, będących lub pretendujących na stanowisko menedżerki/ra średniego szczebla.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-10-400/10-00
Okres realizacji projektu: 01.12.2011– 31.05.2013

Certyfikowane Szkolenia Menedżerskie

Projekt skierowany do przedsiębiorców i pracowników mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.  Celem projektu było przeszkolenie 229 osób z zakresu zarządzania. Działania: szkolenie grupowe (osiąganie celów przez zarządzanie czasem, strategiczne planowanie i wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – 38 h/osobę), szkolenia indywidualne – 2h/osobę, e-learning. Szkolenia zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu wydanego przez The Institute of Leadership and Management w Londynie z zakresu zarządzania.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-14-615/10-00
Okres realizacji projektu: 01.11.2011-31.08.2013

Akademia Wiedzy

Kompleksowe przygotowanie 147 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 108h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-3h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-107/10-00
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-30.04.2013

 

Program Innowacja i Wiedza

Kompleksowe przygotowanie 152 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 108h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-3h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-106/10-00
Okres realizacji projektu: 01.10.2011-30.04.2013
skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

    Content | Menu | Access panel