2014

Certyfikowane Szkolenia Menedżerskie w woj. zachodniopomorskim

Oparte  na metodologii brytyjskiego Institute of Leadership and Management szkolenia grupowe (45 h/os.) oraz indywidualne konsultacje (2h/os.) mające na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe z zakresu zarządzania i przywództwa.
Numer projektu:  UDA-POKL.08.01.01-32-059/12-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.12.2014

Szkolenia Kadr Systemu Oświaty

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 135 uczestników projektu – nauczycieli z terenów wiejskich, w tym 120 kobiet i 15 mężczyzn, z zakresu efektywnego przekazywania posiadanej wiedzy z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych.
Numer projektu: UDA-POKL.09.04.00-14-097/12-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2014– 31.12.2014

Certyfikowane Szkolenia Menedżerskie w woj. podlaskim

Oparte  na metodologii brytyjskiego Institute of Leadership and Management szkolenia grupowe (45 h/os.) oraz indywidualne konsultacje (2h/os.) mające na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających umiejętności zawodowe z zakresu zarządzania i przywództwa.
Numer projektu: UDA.POKL.08.01.01-20-049/12-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2013– 31.12.2014

E-wsparcie w kształceniu ustawicznym

Projekt skierowany do 6 szkół dla dorosłych z woj. mazowieckiego, w tym bezpośrednio do 90 słuchaczy szkół dla dorosłych i 18 nauczycieli. Celem projektu było zdobycie formalnego potwierdzenia kwalifikacji słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół ogólnokształcących i zawodowych w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych z wykorzystaniem platformy e-learning. Formy wsparcia to: doradztwo zawodowe (45h/os.), kształcenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej 4 z 5 przedmiotów (język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjne, ochrona środowiska) przez okres 3 semestrów oraz przeszkolenie 18 nauczycieli w zakresie wykorzystania komponentu elektronicznego w pracy z uczniami.
Numer projektu: UDA-POKL.09.03.00-14-027/11-01
Okres realizacji projektu: 01.11.2012-30.06.2014

Zachodniopomorski Program Innowacji

Kompleksowe przygotowanie 61 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 96h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-9h/osobę; coaching 9h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-32-007/11-00
Okres realizacji projektu: 02.01.2013-30.11.2014
skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkowe



ILM ILM

    Content | Menu | Access panel