2015

NOWY START ZAWODOWY

Projekt skierowany do 53 osób z woj. mazowieckiego przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Celem projektu była poprawa sytuacji zawodowej osób  (w tym zakładanie własnej działalnościi gospodarczej) poprzez objęcie uczestników projektu programem outplacementowym. Formy wsparcia: doradztwo zawodowe – IPD, poradnictwo psychologiczne, szkolenie zawodowe, szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z pisania biznesplanu, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, mentoring, wsparcie w poszukiwaniu pracy.
Numer projektu: UDA-POKL.08.01.02-14-049/14-01
Okres realizacji projektu: 01.09.2015-31.08.2015

 

MPTW II – Mazowiecki Program Transferu Wiedzy II

Kompleksowe przygotowanie 311 uczestników projektu do samodzielnego  prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out, szkolenia grupowe (doprecyzowanie pomysłów biznesowych,  finansowanie działalności gospodarczej, negocjacje, biznesplan, analiza marketingowa itp. – 108h/osobę), szkolenia indywidualne (mentoring-3h/osobę; patentowo-prawne oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych-3h/osobę).
Numer projektu: UDA-POKL.08.02.01-14-106/10-00
Okres realizacji projektu: 01.03.2012-30.04.2015
skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

    Content | Menu | Access panel