2016

Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie

ESL – monitoring and prevention solutions. Projekt ma na celu kompleksowe zbadanie w ramach współpracy międzynarodowej zjawiska przedwczesnego kończenia nauki w krajach partnerskich (Polska, Wielka Brytania, Włochy) pod kątem stosowanych systemów monitorowania oraz metod przeciwdziałania zjawisku jak również reintegracji uczniów nim dotkniętych. Prowadzone w ramach projektu prace mają na celu pogłębioną analizę istniejącego stanu faktycznego w w/w dziedzinach oraz wskazanie rozwiązań, które pozwolą na wprowadzenie istotnych usprawnień w tej sferze.

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

    Content | Menu | Access panel