Startuj z Biznesem

 

Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku ze zgodą WUP w Łodzi na zwiększenie godzin doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) o 4 godziny na Uczestnika projektu, poniżej zamieszczamy harmonogram doradztwa na lipiec 2018 r.

Wobec powyższego,  każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę łączną: 14 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  lipiec 2018 r.

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach: od 03.07.2018 r. do 27.07.2018 r. 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

———————————————————————————

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  maj  2018 r.

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach 08.05, 15.05, 28.05, 29.05.2018 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

——————————————————————-

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  kwiecień 2018 r.

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach 13.04, 17.04, 24.04.2018 r.

———————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 30.03.2018 r. będzie nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy.

———————————————————————

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować naszych Beneficjentów ostatecznych, iż w związku ze złożonymi rozliczeniami w ramach przyznanej jednorazowej dotacji, z dniem 08.03.2018 r. rozpoczęliśmy kontrole nowopowstałych firm.

Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie wsparcia finansowego, Realizator projektu ma prawo przeprowadzić kontrolę oraz wizytę monitorującą na miejscu, przez co rozumie się siedzibę przedsiębiorstwa uczestnika, jak również miejsce faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, której dokonają upoważnione przez niego osoby.

O terminach kontroli będziemy Państwa informować na bieżąco, z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zespół projektu „Startuj z biznesem”

________________________________________________

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  marzec 2018 r.:

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 06.03.2018 r. – 09.03.2018 r. oraz 14.03.-15.03.2018 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy uczestników Projektu „Startuj z biznesem” na spotkanie,  które odbędzie się w dniu 02 marca 2018 roku o godzinie 14.30  w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.

W ramach spotkania przedstawiona zostanie:

 • historia, rola i zasady działania Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej
 • korzyści z uczestnictwa w Izbie Przemysłowo Handlowej
 • prezentacja Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości – Spacer po zrewitalizowanej fabryce

ZAPRASZAMY !

——————————————————————————————

W związku z Konferencją dla Uczestników Projektów, która odbędzie się w Łodzi, Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, informujemy, iż w dniu w dniu 16 lutego br. biuro projektów będzie nieczynne.

——————————————————————–

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy uczestników projektu „Startuj z biznesem” na 3 Kongres Edukacji Pozaformalnej w dniu 16 lutego br. w Łodzi, Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173. Podczas konferencji odbędzie się inauguracja projektu „„Przepis na rozwój”,  w ramach którego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki na usługi rozwojowe dla ich pracowników i właścicieli. W projekcie można otrzymać pomoc w wysokości do 7200 zł na osobę.  Mikrofirma może uzyskać  21 600 zł, mała 72 000 zł, a średnia 360 000 zł.

Ponadto podczas Konferencji w dniu 16.02.2018 roku (piątek) odbędzie się specjalne spotkanie networkingowe dla wszystkich uczestników  projektu „Startuj z biznesem”.  

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu podsumowanie doczasowych osiągnięć w Projektach oraz ewentualne możliwości rozwoju Państwa firm. Po prezentacji będzie przewidziany czas na zaprezentowanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń oraz wzajemnych kontaktów biznesowych.   

Prosimy Państwa o dokonanie rezerwacji uczestnictwa.

Wszelkie informacje na temat Konferencji znaleźć można na stronie:

http://www.kep.com.pl/aktualnosci/16-zaproszenie

Zapraszamy!

—————————————— 

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  luty 2018 r.:

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 05.02.2018 r. do 09.02.2018 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

—————————————————————

SZANOWNI UCZESTNICY PROJEKTU UWAGA ! ! !

Przypominamy , że rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego, tj. rozliczenie dotacji zgodnie z umową biegnie od dnia zarejestrowania firmy w CEIDG a nie od daty uruchomienia firmy.

Zgodnie z umową o udzielenie wsparcia finansowego – okres na rozliczenie trwa 3 miesiące od dnia zarejestrowania firmy w CEIDG.

Ponieważ większość z Państwa  zarejestrowała się już w 10.2017, termin ten zbliża się wielkimi krokami – oznacza to, że otrzymane środki na otworzenie działalności gospodarczych (DOTACJA) należy  wydać, oczywiście zgodnie z BP.

Rozliczenie dotacji – odbywa się za pośrednictwem dostępnego na stronie www.syscopolska.pl formularza.

——————————————-

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy harmonogram doradztwa (biznesowego i specjalistycznego), realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Przypominamy, że każdy z Uczestników projektu, prowadzący działalność gospodarczą ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia.

Harmonogram doradztwa na  styczeń 2018 r.:

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 08.01.2018 r.  do 31.01.2018 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 02.01.2018 r. będzie nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy.

___________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 22.12.2017 r. będzie nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

oraz zbliżającego się Nowego Roku

życzymy Państwu,

zdrowia, radości, szczęścia oraz realizacji wszystkich planów.

_________________________________________________

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w projekcie „Startuj z biznesem” zakończyliśmy proces wyłaniania osób objętych wsparciem na uruchomienie działalności gospodarczych. Tym samym z dniem 01.12.2017r. osoby będące na liści rezerwowej zakończyły udział w ww. projekcie.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i  udział w projekcie, jednocześnie życzymy wielu sukcesów.

_______________________________________________________

Szanowni Państwo

W załączeniu zamieszczamy sugerowane wzory zestawień do ewentualnych zmian dotyczących zestawienia wsparcia finansowego oraz zestawienia wydatków w ramach wsparcia pomostowego. W przypadku uzasadnienia zmian możliwe jest załączenie dodatkowego pisma, z odniesieniem do pozycji, w której dokonano zmian.

formularz_zmian_dotacja

formularz_zmian_wsparcie-pomostowe

————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem kolejnej formy wsparcia pomostowego: doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego)  w ramach projektu pn. „Startuj z biznesem”, poniżej zamieszczamy dokument:  Karta zgłoszenia zapotrzebowania na doradztwo indywidualne.

karta doradztwa

Uczestnik projektu, prowadzący działalność gospodarczą w ramach projektu ma do wykorzystania  pulę 10 godzin indywidualnego wsparcia, realizowanego w postaci indywidualnych spotkań w ramach doradztwa po założeniu działalności gospodarczych.

Harmonogram doradztwa na listopad 2017 r:

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 15.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Harmonogram doradztwa na grudzień 2017 r.

Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie BRITISH CENTRE, Al. T. Kościuszki 93. w Łodzi

od  poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w dniach od 12.12.2017 r. do 21.12.2017 r.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA WE WSPARCIU !

—————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

W związku z zatwierdzeniem w dniu 20.11.2017 r.  listy rankingowej przez WUP w Łodzi, poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu: „Startuj z biznesem” – II edycja.

lista rankingowa

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych rozwój przedsiębiorczości Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną ocenę, zgodnie z §7 ust. 7 ma prawo złożyć odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Rozpatrywane będą jedynie odwołania pisemne, złożone osobiście w Biurze Projektu. Odwołanie musi zawierać: dane osoby składającej, tytuł projektu, uzasadnienie.

———————————————————————————

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z przykładowymi wzorami wypełniania dokumentów.

Wsparcie finansowe (DOTACJA) rozliczamy łącznie, po dokonaniu wszystkich zakupów.

Wsparcie pomostowe rozliczamy miesięcznie za dany okres, określony w umowie wsparcia pomostowego.

1. rozliczenie dotacji

1 a rozliczenie dotacji – przykład

2 rozliczenie pomostówki

2 a rozliczenie pomostówki – przykład

——————————————————————————————————– 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w przypadku ZAKUPU RZECZY UŻYWANYCH konieczne jest otrzymanie od sprzedającego Oświadczenia  sprzedającego (21)  oraz do rozliczenia należy dołączyć Oświadczenie sprzedającego o wartości (22) dotyczące wartości zakupionego sprzętu używanego.

Proszę pamiętać, iż cena zakupu środka trwałego nie może przekraczać jego wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i musi być znacznie niższa od ceny nowego środka trwałego/wyposażenia.

21 Oświadczenie sprzedającego

22 Oświadczenie sprzedającego o wartości

——————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy dokumenty dla II edycji rekrutacji pn. „Startuj z biznesem”. Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego dla II edycji w.w projektu będzie prowadzony od dnia 26.10.2017r. do dnia 08.11.2017 r. (w godz. 8.00-16.00) w siedzibie Biura Projektu, Al. T. Kościuszki 93, 90-436 Łódź.

Biznesplan_II_edycja

Karta oceny formalnej wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego_pomostowego_II_edycja

Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego_pomostowego_II_edycja

Regulamin przyznawania srodkow finansowych na rozwój przedsiębiorczości_II_edycja

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego_ost.

Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego_ost.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego_II_edycja

______________________________________________________ 

ZAKOŃCZENIE PRACY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I EDYCJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  w wyniku zakończonej procedury odwoławczej do projektu: „Startuj z biznesem” (zgodnie z § 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),  Lista rankingowa  osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej z dnia 14.09.2017 r. nie uległa zmianie.

W ślad zapisów § 7 w.w Regulaminu –  Zasady oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego pkt 12 stanowi „Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną ocenę zgodnie z §7 ust. 7 ma prawo złożyć odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia…”.

W wyniku przeprowadzonej oceny KOW- wszystkie złożone w ramach projektu wnioski o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego zostały ocenione pozytywnie.

Jednocześnie informujemy, że z Uczestnikami Projektu, zakwalifikowanymi do otrzymania dotacji zostaną podpisane umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego. Z każdym Uczestnikiem Projektu będziemy się kontaktować telefonicznie, w celu podpisania stosownych dokumentów. W razie wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

____________________________________________________________

Szanowni Państwo

Poniżej publikujemy zaktualizowane dokumenty dot. wsparcia finansowego oraz pomostowego dla I edycji do projektu: „Startuj z biznesem”.

1_Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego

2_Biznesplan

3_Oswiadczenie o pomocy de minimis

4_Oswiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatkow objetych de minimis

5_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)

6_wzor_wypelnienia_formularza_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

7_Umowa o udzielenie wsparcia finansowego_ost.

8_Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego_ost.

9_Deklaracja_wekslowa_umowa_finansowa

10_Deklaracja_wekslowa_umowa_pomostowa

11_weksel

12_Zgoda malzonka_umowa_finansowa

13_Zgoda malzonka_umowa_pomostowa

14_Zgoda malzonka wystawcy weksla, wsparcie finansowe

15_Zgoda malzonka wystawcy weksla, wsparcie pomostowe

16_Oswiadczenie o niepozostawaniu w zwiazku malzenskim_wsparcie_finansowe

17_Oswiadczenie o niepozostawaniu w zwiazku malzenskim_wsparcie_pomostowe

18_Oswiadczenie sprzedajacego

19_Karta zapotrzebowania na usluge doradztwa

20_Regulamin przyznawania srodkow finansowych na rozwoj przedsiebiorczosci

21_Oświadczenie sprzedającego

22_Oświadczenie sprzedającego o wartości

_____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy harmonogram działań w projekcie „Startuj z biznesem”

dla II edycji.

Harmonogram działań w projekcie „Startuj z biznesem” – Edycja II

Etap Działanie Okres
Rekrutacja
 • Rekrutacja do projektu 07.08.2017r. –18.08.2017r. (II edycja)
 • Przeprowadzenie formalnej i merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ)
 • Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym (ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 • Ogłoszenie listy uczestników projektu
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych
Sierpień  –  Wrzesień
2017
Wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • Realizacja szkolenia: „Niezbędnik przedsiębiorcy” – forma eksternistyczna
 • Indywidualne doradztwo biznesowe ( 8 osób; śr.4h /osobę, 1h- 60 min).
 • Zwrot kosztów dla osób bezrobotnych
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
Październik
2017
Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego
 • Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego na założenie działalności gosp. – biznesplanów
 • Przeprowadzenie oceny biznesplanów
 • Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów
Październik – Listopad –
2017
Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego
 • Podpisywanie z uczestnikami umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego
 • Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników
 • Składanie przez uczestników zabezpieczenia
 • Sporządzanie i wydanie zaświadczeń
  o przyznanej pomocy de minimis
 • Wypłata jednorazowej dotacji
Listopad – Grudzień   2017
Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego
 • Wypłata wsparcia pomostowego
Grudzień 2017- maj 2018
Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego
 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego
Czerwiec – Listopad
2018
Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego
 • Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego
Grudzień  2017 –Listopad 2018
Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego
 • Prowadzenie wsparcia doradczo-szkoleniowego po założeniu działalności gospodarczej (śr. 10h/os).
 • Organizacja forum biznesowego
Grudzień 2017 – Październik 2018
Dystrybucja wsparcia finansowego
i pomostowego

merytorycznego
 • Rozliczenie wsparcia pomostowego
Grudzień 2017 –Grudzień 2018

 

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

W związku z zatwierdzeniem listy rankingowej przez WUP w Łodzi, poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu: „Startuj z biznesem” – I edycja.

lista rankingowa

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych rozwój przedsiębiorczości Uczestnik Projektu, który otrzymał negatywną ocenę, zgodnie z §7 ust. 7 ma prawo złożyć odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Rozpatrywane będą jedynie odwołania pisemne, złożone osobiście w Biurze Projektu. Odwołanie musi zawierać: dane osoby składającej, tytuł projektu, uzasadnienie.

————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu: „Startuj z biznesem” – II edycja.

lista rankingowa

————————————————————–

Szanowni Państwo

Informujemy, że Biuro Projektu w dniu 22.09.2017 r. będzie czynne  od godziny.12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy: lodz@syscopolska.pl

 

———————————————————————————-

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu: „Startuj z biznesem” – II edycja.

PLIK

Jednocześnie informujemy,  że w sprawie rozmów rekrutacyjnych do projektu będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

——————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” – II edycja została zakończona.

Dziękujemy za złożone formularze rekrutacyjne.

Wyniki rekrutacji z II etapu zostaną ogłoszone na stronie www projektu.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy nabór wniosków do II Edycji w projekcie „Startuj z biznesem”

Rekrutacja do II Edycji trwać będzie od 07.08.2017 r. do 18.08.2017 r. do godz. 15.00

 

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

Projekt dedykowany  jest do :

osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30-tych urodzin) i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby po 50 roku życia (od dnia 50-tych urodzin) 
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety (od dnia 30-tych urodzin) 

którzy są mieszkankami/ńcami powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, m. Łódź, pabianickiego, zgierskiego

 

Dokumenty wskazane w Regulaminie Rekrutacji należy złożyć w:

 

Biuro Projektu „Startuj z biznesem”

90-436 Łódź Al. Kościuszki 93 lok. Nr  1

 

 1. Regulamin Projektu Edycja II
 2. Regulamin Rekrutacji Edycja II
 3. Formularz Rekrutacyjny Edycja II

 

________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze zwrotem kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi w ramach projektu: „Startuj z biznesem”

Wniosek

Wzor umowy

Rachunek 1

Rachunek 2

Kwestionariusz

Nota

Umowa procedura

——————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze zwrotem kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo w ramach projektu: „Startuj z biznesem”:

1 oświadczenie szkolenie

2 oświadczenie doradztwo

3 zasady

——————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram szkoleń: „Niezbędnik przedsiębiorcy”  w projekcie z podziałem na grupy:

Program szkolenia – grupa 1: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 lipca

Program szkolenia – grupa 2: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 lipca

Program szkolenia – grupa 3: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 lipca

Godziny szkolenia: od godziny 8.00 do 14.40.

Doradztwo indywidualne  w wymiarze 4 godzin przypadające na uczestnika projektu, realizowane będzie uzgodnieniu z uczestnikami projektu w terminach:

od dnia 24 lipca 2017r. do 03 sierpnia 2017r. w godzinach od 8.00 do 20.00, w piątki do 17.00.

 

Wszystkie szkolenia oraz doradztwo odbywać się będą w Łodzi przy Al. Kościuszki 93 (siedziba British Centre).

——————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy Listę osób zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do projektu „Startuj z biznesem”.

Informujemy, iż z każdą osobą zakwalifikowaną do projektu będziemy się kontaktować telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym na stronie www. Projektu zamieścimy harmonogram szkoleń .

lista rankingowa

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za udział w procesie rekrutacji życząc jednocześnie dalszych sukcesów w naszym projekcie.

——————————————————————————————————————-

UWAGA:

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do projektu „Startuj z biznesem” zostanie opublikowana na stronie internetowej, niezwłocznie po jej akceptacji przez WUP w Łodzi.

O terminach szkoleń oraz doradztwa poinformujemy Państwa telefonicznie oraz poprzez zamieszczenie szczegółowego harmonogramu szkoleń i doradztwa na naszej stronie internetowej.

Prosimy Państwa i wyrozumiałość i chwilę cierpliwości.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Biurem Projektu, Al. Kościuszki 93, tel.: 42 230 92 03.

——————————————————————————————————————-

UWAGA:

Zmianie uległ adres Biura Projektu „Startuj z biznesem” na:

Al. Kościuszki 93 lok. nr 1 90-436 Łódź  (siedziba British Centre)

Za utrudnienia przepraszamy!

——————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu: „Startuj z biznesem”.

plik do pobrania

Jednocześnie informujemy, że rozmowy rekrutacyjne do Kandydatami do projektu będą prowadzone od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 roku w Biurze Projektu, przy ul. Pomorskiej 140 w Łodzi.

——————————————————————————————————————-

Informujemy, iż z dniem 29 maja br. zakończona została rekrutacja do projektu.

Dziękujemy za złożone wnioski.

O wynikach rekrutacji będziemy informować na bieżąco.

——————————————————————————————————————-

W dniu 24 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 140 (budynek British Centre) odbędzie się spotkanie informacyjne w projekcie „Startuj z biznesem”

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy.

———————————————————————————————————————–

UWAGA!

 

Informujemy że rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” została wydłużona do dnia 29.05.2017r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych poniżej.

 

Wszelkie informacje udziela Biuro Projektu: ul. Pomorska 140 (siedziba British Centre)
tel. 42 230 92 03, e-mail: lodz(at)syscopolska.pl

 

NIE ZWLEKAJ I ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ DO PROJEKTU!!!

Otrzymaj dotację w wysokości 23 500 zł i otwórz własną firmę

_________________________________________________________________________________

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Startuj z biznesem”.

Rekrutacja będzie prowadzona do 15.05.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu, regulaminem rekrutacji oraz formularzem zgłoszeniowym.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji   wersja word 97-2003

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny  wersja word 97-2003

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego  wersja word 97-2003

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego  wersja word 97-2003

Regulamin pojektu wersja word 97-2003

Karta oceny – rozmowa kwalifikacyjna wersja word 97-2003

Ocena predyspozycji zawodowych wersja word 97-2003

_________________________________________________________________________________

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równych szans i niedyskryminacji.

 

Informacje o projekcie

Projekt „Startuj z biznesem” jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 972 387,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 676 529,12 PLN

Celem głównym  projektu jest podniesienie do IX 2018 r.  poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 48 osób pozostających bez pracy po 29. roku życia  z Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego poprzez objęcie ich wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 36 spośród nich wsparcia finansowego na założenie firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 –30.09.2018  r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób bezrobotnych po 29. roku życia zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny w rozumieniu przepisów KC tj;

 • Łódź
 • łódzki wschodni
 • brzeziński,
 • pabianicki,
 • zgierski

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

Uczestnikom Projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 • Szkolenie „Niezbędnik przedsiębiorcy” (60h)
 • Indywidualne doradztwo biznesowe (4h/osobę)
 • Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 500,00 zł
 • wsparcie pomostowe 1 800,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i 1 200,00 zł./ m-c  przez max. kolejnych 6-mcy
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)-10h/osobę
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie/doradztwie biznesowym
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi (do 14zł/h brutto).

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Planowane rezultaty projektu:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (K: 20, M: 22, O: 36)
 2. Liczba uczestników/uczestniczek projektu, którzy podnieśli poziom wiedzy i umiejętności dot. Zakładania i prowadzenia firmy po ukończonych w ramach projektu szkoleniach przed założeniem firmy ( K:23. M: 20, O:43)
 3. Liczba uczestników/uczestniczek projektu, którzy nabyli praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej, dzięki udziałowi w doradztwie po założeniu firmy (K: 18, M: 15, O:33)

Co możesz zyskać ?

nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, swoją firmę.

W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie?

Szczegółowe informacje dotyczące terminów procesu rekrutacji znajdziesz w części Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” prowadzona będzie w okresie  IV- V.2017 r,
na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (min. 26 K) w wieku powyżej 29 r.ż. z obszaru ŁOM poprzez objęcie ich wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 36 spośród nich wsparcia finansowego na założenie firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie
 3. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych
 5. Rozmowa z doradcą zawodowym – badanie predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (1h/os)
 6. Rozmowa kandydata z Komisją Rekrutacyjną
 7. Wstępne ogłoszenie wyników. Procedura odwoławcza. Ostateczne ogłoszenie wyników.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera  Regulamin rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania (w części: AKTUALNOŚCI)

Harmonogram działań w projekcie „Startuj z biznesem”

 Etap  Działanie  Okres
Rekrutacja
 • Przeprowadzenie formalnej i merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ)
 • Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym
 • Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 • Ogłoszenie listy uczestników projektu
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych
kwiecień – maj 2017
Wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • Realizacja szkolenia: „Niezbędnik przedsiębiorcy”  (3 gr. x 60 h, 1 h- 45 min)
 • Indywidualne doradztwo biznesowe ( 48 osób; śr.4h /osobę, 1h- 60 min).
czerwiec 2017
 
 • Zwrot kosztów podróży dla osób bezrobotnych
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 
Dystrybucja wsparcia finansowego i pomostowego
merytorycz.
 • Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego za założenie działalności gosp. – biznesplanów
 • Przeprowadzenie oceny biznesplanów
 • Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów
lipiec – sierpień 2017
 
 • Podpisywanie z uczestnikami umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego
 • Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników
 • Składanie przez uczestników zabezpieczenia
 • Sporządzanie i wydanie zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis
 • Wypłata jednorazowej dotacji
sierpień – wrzesień 2017
 
 • Wypłata wsparcia pomostowego
 

 

 

wrzesień 2017
– luty 2018

 
 • Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego
marzec –lipiec/sierpień
2018
 
 • Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego
 sierpień/wrzesień 2017 – lipiec/sierpień 2018
 
 •  Prowadzenie wsparcia doradczo-szkoleniowego po założeniu działalności gospodarczej (śr. 10h/os).
 • Organizacja forum biznesowego
 sierpień/wrzesień 2017 – lipiec 2018

 

 

sierpień/wrzesień 2017 –wrzesień 2018

 
 • Rozliczenie wsparcia pomostowego
sierpień/wrzesień 2017 –wrzesień 2018 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:

ul. Pomorska 140, 91-404 Łódź

Tel: 42 230 92 03, Adres e-mail: agnieszka.sarnowicz(at)syscopolska.pl

 

Partner projektu

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego

ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź

Tel. 512 471 372, biuro@swrz.pl, www.swrz.pl

 

Informujemy że Radio Łódź objęło patronatem medialnym Rekrutację do Projektu

 

 

—————————————————————————————————————————

W imieniu Sysco Polska Sp. z o.o. – Realizatora projektu pn. „Startuj z biznesem” nr RPLD.08.03.03-10-0005/16,  poniżej publikujemy rozeznanie rynku nr 4/SYSCO/8.3.3/2017  na usługę przeprowadzenia doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego – 10h/osobę), dla 36 Uczestników w.w Projektu. Termin składania ofert: do dnia 03.10.2017 r.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

rozeznanie rynku doradztwo biznesowe

————————————————————————————————————————————

Sysco Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia „Niezbędnik przedsiębiorcy” oraz indywidualnego doradztwa biznesowego  (4h/osobę) dla 48 uczestników projektu: „Startuj z biznesem”, nr umowy RPLD.08.03.03-10-0005/16-00, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

rozeznanie rynku szkolenia i doradztwo

—————————————————————————————————–

Sysco Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby szkolenia: „Niezbędnik przedsiębiorcy” dla 48 uczestników projektu: „Startuj z biznesem”, nr umowy RPLD.08.03.03-10-0005/16-00, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert mija w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

rozeznanie rynku na sale szkoleniowe

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel