CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA

 

AKTUALNOŚCI

21.05.2019

Sysco Polska z dniem 21.05.2019 rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia menedżerskie ILM do ostatniej grupy szkoleniowej- grupa 16. Aby zgłosić się do udziału w szkoleniach należy wypełnić i wysłać PODPISANY SKAN formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia uczestnika projektu do rekrutacji na adres mailowy: szkolenia@syscopolska.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia  28.05.2019. Pierwszeństwo mają osoby z listy rezerwowej w poprzednich naborach.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem projektu i zasadami przyznawania wsparcia. Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej, w zakładce: DOKUMENTY.

Aktualny formularz zgłoszeniowy:

formularz rekrutacyjny Gr 16

06.05.2019

NABÓR ZAMKNIĘTY!

Sysco Polska z dniem 06.05.2019 rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia menedżerskie ILM do grup 14-15. Aby zgłosić się do udziału w szkoleniach należy wypełnić i wysłać PODPISANY SKAN formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia uczestnika projektu do rekrutacji na adres mailowy: szkolenia@syscopolska.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia  12.05.2019.

Pierwszeństwo udziału mają osoby  zamieszkujące tereny wiejskie (skala Degurba 3). Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem projektu i zasadami przyznawania wsparcia. Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej, w zakładce: DOKUMENTY.

Aktualny formularz zgłoszeniowy:

formularz rekrutacyjny Gr 14-15

 

12.04.2019

NABÓR ZAMKNIĘTY!

Sysco Polska z dniem 12.04.2019 rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia menedżerskie ILM do grupy 13. Aby zgłosić się do udziału w szkoleniach należy wypełnić i wysłać PODPISANY SKAN formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia uczestnika projektu do rekrutacji na adres mailowy: szkolenia@syscopolska.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia  19.04.2019.

Pierwszeństwo udziału mają osoby  zamieszkujące tereny wiejskie (skala Degurba 3). Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem projektu i zasadami przyznawania wsparcia. Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej, w zakładce: DOKUMENTY.

formularz rekrutacyjny Gr 13

22.02.2019

NABÓR ZAMKNIĘTY!

Sysco Polska z dniem 22.02.2019 rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia menedżerskie ILM do grupy 10,11,12. Aby zgłosić się do udziału w szkoleniach należy wypełnić i wysłać PODPISANY SKAN formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia uczestnika projektu do rekrutacji na adres mailowy: szkolenia@syscopolska.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia  04.03.2019.

Pierwszeństwo udziału mają osoby  zamieszkujące tereny wiejskie (skala Degurba 3).

Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem projektu i zasadami przyznawania wsparcia. Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej, w zakładce: DOKUMENTY.

formularz rekrutacyjny Gr 10-12

11.01.2019

NABÓR ZAMKNIĘTY!

Sysco Polska z dniem 11.01.2019 rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia menedżerskie ILM do grupy 8 i 9. Aby zgłosić się do udziału w szkoleniach należy wypełnić i wysłać PODPISANY SKAN formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia uczestnika projektu do rekrutacji na adres mailowy: szkolenia@syscopolska.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia  18.01.2019.

Pierwszeństwo udziału mają osoby z listy rezerwowej z poprzedniej rekrutacji oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie (skala Degurba 3).

Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem projektu i zasadami przyznawania wsparcia. Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej, w zakładce: DOKUMENTY.

formularz rekrutacyjny Gr 8-9

10.12.2018

NABÓR ZAMKNIĘTY!

Sysco Polska z dniem 10.12. 2018 rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia menedżerskie ILM. Aby zgłosić się do udziału w szkoleniach należy wypełnić i wysłać PODPISANY SKAN formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia uczestnika projektu do rekrutacji na adres mailowy: szkolenia@syscopolska.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia  17.12.2018.

Pierwszeństwo udziału mają osoby z listy rezerwowej z poprzedniej rekrutacji oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie (skala Degurba 3).

Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem projektu i zasadami przyznawania wsparcia. Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej, w zakładce: DOKUMENTY.

formularz rekrutacyjny Gr 4-7 AKTUALNY

03.10.2018

NABÓR ZAMKNIĘTY!

Sysco Polska z dniem 4.10. 2018 rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia menedżerskie ILM. Aby zgłosić się do udziału w szkoleniach należy wypełnić i wysłać PODPISANY SKAN formularza rekrutacyjnego na adres mailowy: szkolenia@syscopolska.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia  12.10.2018.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem projektu i zasadami przyznawania wsparcia. Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej, w zakładce: DOKUMENTY.

formularz rekrutacyjny Gr 1-3

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przeszkolenie 180 dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego (w tym 108 kobiet)  z  zakresu umiejętności menadżerskich. Szkolenia oferowane w projekcie kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ILM, który jest jedynym i najbardziej rozpoznawalnym  w Europie certyfikatem dotyczącym kwalifikacji zawodowych z zakresu przywództwa i zarządzania dla menedżerów i liderów wszystkich szczebli.

Bieżące informacje o projekcie: rozpoczęcie rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogram działań dostępne będą na naszej stronie we wrześniu 2018 roku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Do projektu może zgłosić się każda osoba, która ukończyła 18 rok życia,  zamieszkuje województwo mazowieckie i jest zainteresowana podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania.

PROCES SZKOLENIA I CERTYFIKACJA:

Szkolenia obejmują cykl 4 modułów tematycznych, a każdy z nich trwa 2 dni. Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 64 godziny (8 dni szkoleniowych x 8 godzin). Uczestnik/czka rozpoczynając projekt podpisuje deklaracje uczestnictwa oraz umowę szkoleniową, w której zobowiązuje się do obecności w minimum 80 % zajęć. Po każdym module szkoleniowym, uczestnik/czka zobowiązany/a jest do napisania pracy zaliczeniowej odnoszącej się bezpośrednio do zagadnień szkolenia oraz swojego środowiska pracy.

W ramach szkoleń zrealizowane będą następujące bloki tematyczne:

1.Rola menedżera w rozwoju organizacji;

2.Zarządzanie projektami w organizacji;

3.Zarządzanie stresem i konfliktem w organizacji;

4.Rola innowacji i zmiany w organizacji.

WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Uczestnikom/czkom, którzy/re zamieszkują na terenach odległych od miejsca szkolenia pow. 50 km zostanie zapewniony nocleg, pod warunkiem uczestnictwa w 2 pełnych dniach szkolenia, które będzie zaczynało się od 9.30 i kończyło o godzinie 17.30.

Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę.

W projekcie przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez uczestnika/czkę.

OKRES I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ:

Szkolenia będą realizowane w siedzibie Fundacji Aktywizacja, ul. Narbutta 49/51, 02-529 Warszawa.

Harmonogram szkoleń:

NABÓR OTWARTY:

Grupa 16 (WEEKEND): 

1 zjazd:01-02.06.19;  2 zjazd: 15-16.06.19; 3 zjazd: 29-30.06.19 4 zjazd: 13-14.07.19

NABÓR ZAMKNIĘTY:

Grupa 14 (czwartek-piątek): 

1 zjazd:16-17.05.19;  2 zjazd: 30-31.05.19; 3 zjazd: 13-14.06.19 4 zjazd: 27-28.06.19

Grupa 15 (weekend):   

1 zjazd: 18-19.05.19; 2 zjazd: 01-02.06.19; 3 zjazd: 15-16.06.19 4 zjazd: 29-30.06.19

NABÓR ZAMKNIĘTY:

Grupa 13

1 zjazd: 27-28.04.19; 2 zjazd: 11-12.05.19; 3 zjazd: 25-26.05.19 4 zjazd: 15-16.06.19

NABÓR ZAMKNIĘTY:

žGrupa 10 (czwartek-piątek): 

1 zjazd:14-15.03.19;  2 zjazd: 28-29.03.19; 3 zjazd: 11-12.04.19 4 zjazd: 25-26.04.19

žGrupa 11 (weekend):   

1 zjazd: 16-17.03.19; 2 zjazd: 30-31.03.19; 3 zjazd: 13-14.03.19 4 zjazd: 27-28.04.19

Grupa 12 (weekend):   

1 zjazd: 23-24.03.19; 2 zjazd: 06-07.04.19; 3 zjazd: 27-28.04.19 4 zjazd: 12-12.05.19

NABÓR ZAMKNIĘTY:

Grupa 8 (weekend) 

1 zjazd:  26-27.01.19;  2 zjazd: 9-10-02.19; 3 zjazd: 23-24.02.19; 4 zjazd: 9-10.03.19

Grupa 9 (weekend)

1 zjazd: 2-3.02.19; 2 zjazd: 16-17.02.19; 3 zjazd: ; 2-3.03.19 4 zjazd: 16-17.03.19

NABÓR ZAMKNIĘTY:

žGrupa 4 (czwartek/piątek): 

1 zjazd: 10-11.01.19;  2 zjazd: 24-25.01.19; 3 zjazd: 7-8.02.19; 4 zjazd: 21-22.02.19

ž Grupa 5 (weekend):   

1 zjazd: 12-13.01.19; 2 zjazd: 26-27.01.19; 3 zjazd: ; 9-10.02.19 4 zjazd: 23-24.02.19

ž Grupa 6 (czwartek/piątek)

1 zjazd: 17-18.01.19;  2 zjazd: 31.01-01.02.19; 3 zjazd: 14-15.02.19;

4 zjazd: 28.02-01.03.19

žGrupa 7 (weekend)

1 zjazd: 19-20.01.19; 2 zjazd: 2-3.02.19; 3 zjazd: ; 16-17.02.19 4 zjazd: 2-3.03.19

Szkolenia zaczynają się od godz. 9.30 do 17.30

NABÓR ZAMKNIĘTY:

Grupa 1 (weekend): 

1 zjazd: 20-21.10.18;  2 zjazd: 3-4.11.18; 3 zjazd: 17-18.11.18; 4 zjazd: 1-2.12.18

ž Grupa 2(weekend):   

1 zjazd: 3-4.11.18; 2 zjazd: 17-18.11.18; 3 zjazd: ; 1-2.12.18 4 zjazd: 15-16.12.18

ž Grupa 3 (czwartek/piątek)

1 zjazd: 8-9.11.18;  2 zjazd: 22-23.11.18; 3 zjazd: 6-7.12.18; 4 zjazd: 20-21.12.18

REKRUTACJA:

Do projektu mogą zgłaszać się osoby od 18 roku życia z terenu województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pracujące lub niepracujące które z własnej inicjatywy chcą podnieść lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ILM.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą na formularzu rekrutacyjnym, dostępnym na stronie www.syscopolska.pl w punkcie DOKUMENTY. Ocenie podlegać będą kryteria formalne – poprawnie wypełniony formularz, wiek uczestnika (18 r. ż), miejsce zamieszkania oraz list motywacyjny kandydata w kontekście predyspozycji i zasadności objęcia wsparciem (0-10punktów). Punkty dodatkowe zostaną przyznane:

– osobom  bezrobotnym – +2 pkt

– osobom z obszarów wiejskich – +3 pkt.

– osobom niepełnosprawnym – +3 pkt.,

– osobom powyżej 50 roku życia – +2 pkt.,

– osobom o kwalifikacjach na poziomie nie wyższym niż  ISCED3 -+2 pkt

– kobietom-+2 pkt

*Obszar wiejski– zgodnie ze skalą Degurba, tereny o słabym zaludnieniu (klasyfikacja nr 3). Dodatkowe punkty zostaną przyznane osobom zamieszkującym poniższe powiaty:

białobrzeski, ciechanowski (oprócz miasta Ciechanów), garwoliński (oprócz Garwolina, Pilawy), gostyniński (oprócz Gostynina), grodziski (oprócz Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska), grójecki (oprócz Grójca), kozienicki (oprócz Kozienic), legionowski (oprócz Legionowa, Jabłonnej i Wieliszewa), lipski, łosicki, makowski (oprócz Makowa Mazowieckiego, miński (oprócz Mińska Mazowieckiego, Sulejówka), mławski (oprócz Mławy), nowodworski (oprócz Nowego Dworu Maz., Nasielska, Pomiechówka), ostrołęcki (oprócz Ostrołęki), ostrowski (oprócz Ostrów Mazowiecka), otwocki (oprócz Józefowa, Celestynowa, Otwocka, Karczewa), piaseczyński (oprócz Piaseczna, Konstancina- Jeziornej), płocki (oprócz Płocka), płoński (oprócz Płońska), przasnyski (oprócz Przasnysza), przysuski, pułtuski (oprócz Pułtuska), radomski (oprócz Radomia, Pionki), siedlecki (oprócz Siedlec), sierpecki (oprócz Sierpca), sochaczewski (oprócz Sochaczewa i Teresina), sokołowski (oprócz Sokołowa Podlaskiego), szydłowiecki (oprócz Szydłowca), węgrowski (oprócz Węgrowa), wołomiński (oprócz Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz i Wołomin), wyszkowski (oprócz Wyszkowa), zwoleński, żuromiński, żyrardowski (oprócz Żyrardowa i Wiskitek).

*Poziom ISCED3 – osoby które ukończyły: Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, Zasadniczą szkołę zawodową.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą punktację. Utworzone będą listy rezerwowe. W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane kobiety – planowana liczba zrekrutowanych kobiet do projektu to minimum 108 osób, oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie – planowana liczba zrekrutowanych to minimum 54 osoby.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

DOKUMENTY:

regulamin projektu

formularz rekrutacyjny Gr 14-15  AKTUALNY

formularz rekrutacyjny Gr 13 NIEAKTUALNY

formularz rekrutacyjny Gr 10-12 NIEAKTUALNY

formularz rekrutacyjny Gr 8-9  NIEAKTUALNY

formularz rekrutacyjny Gr 4-7 NIEAKTUALNY

formularz rekrutacyjny Gr 1-3 NIEAKTUALNY

karta oceny formularza

umowa uczestnictwa

Załącznik nr 1 oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 2 Deklaracja

WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

zasady przyznawania wsparcia

Załącznik nr 1 umowa na opiekę nad dzieckiem

Załącznik nr 2 umowa na opiekę nad osobą zależną

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 – kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 5 -oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym

Załącznik nr 6 – wzór rachunku do umowy

Załącznik nr 7 – karta czasu pracy

Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki

Załącznik nr 9 – Wniosek na korzystanie z noclegów

Załącznik nr 10 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

REZULTATY PROJEKTU:

1 Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 155 (w tym 93 kobiet)
2 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w zakresie zarządzania potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ILM 155 (w tym 93 kobiet)
3 Liczba osób, które podniosły swoją wartość na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, na które występuje zapotrzebowanie wśród regionalnych pracodawców 155 (w tym 93 kobiet)
4 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 180 ( w tym 108 kobiet)
5 Liczba osób uczestniczących w 64-godzinnym certyfikowanym kursie ILM Level 5 Qualificationsin Leadership and Management 180 ( w tym 108 kobiet)
6 Liczba osób, które przystąpią do certyfikowanego egzaminu ILM (The Level 5 Certificate in Leadership and Management) 180 ( w tym 108 kobiet)
7 Planowana liczba wydanych certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji 155
8 Liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie uczestniczących w szkoleniach w ramach pozaszkolnych form kształcenia w ramach projektu 54 ( w tym 32 kobiety)

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 037 475,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 829 980,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 –31.08.2019 r. 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

26.09.2018

Szanowni Państwo,

  1. Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na przeprowadzenie procesu certyfikacji ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (POZIOM CERTIFICATE) dla uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ILM przez min. 86% uczestników w okresie do VIII 2019r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do przeprowadzenia procesu certyfikacji (Poziom Certificate) dla ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT. Oferty należy składać do dnia 04.10.2018

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA:

Do dnia 04.10.2018 nie wpłynęła żadna oferta na realizację zamówienia. Beneficjent podjął działania celem wyłonienia podwykonawcy w trybie z wolnej ręki.

2. Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do udziału w składaniu ofert      na wykonanie usługi oceny prac egzaminacyjnych (I etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM uczestników szkoleń w projekcie „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ILM przez min. 86% uczestników w okresie do VIII 2019r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do wykonania oceny prac (I etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (Poziom Certificate) uczestników szkoleń w projekcie „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”. Oferty należy składać do dnia 4.10.2018

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA:

Do dnia 04.10.2018 nie wpłynęła żadna oferta na realizację zamówienia. Beneficjent podjął działania celem wyłonienia podwykonawcy w trybie z wolnej ręki.

 

3. Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do udziału w składaniu ofert    na eksperta  ds. jakości do wykonania usługi oceny prac egzaminacyjnych (II etap weryfikacji) w ramach certyfikatu ILM  uczestników szkoleń w projekcie „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ILM przez min. 86% uczestników w okresie do VIII 2019r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do wykonania oceny prac (II etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (Poziom Certificate) uczestników szkoleń w projekcie „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ILM DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”. Oferty należy składać do 04.10.2018.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA:

Do dnia 04.10.2018 nie wpłynęła żadna oferta na realizację zamówienia. Beneficjent podjął działania celem wyłonienia podwykonawcy w trybie z wolnej ręki.

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa

Tel: 22 392 74 75, Adres e-mail: szkolenia(at)syscopolska.pl

 

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

    Content | Menu | Access panel