Jak nie motywować. NIEmotywowanie – stwarzanie perspektywy.

Jak nie motywować. NIEmotywowanie – stwarzanie perspektywy.

Dlaczego motywowanie to takie skomplikowane zadanie? Dlaczego managerowie wskazują tę umiejętność jako kluczowy czynnik swojej skuteczności? Dlaczego wreszcie rozpaczliwie poszukują technik i złotych kluczy dotarcia do głów swoich pracowników?

Aronson już 50 lat temu powiedział, że zarówno kary jak i nagrody nie są skuteczne jeśli chcemy zmienić postawę człowieka

Korzyści dla uczestników

Dzięki udziałowi w tym szkoleniu uczestnicy nauczą się jak:

 • Rozpoznawać czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • Stosować w codziennej pracy skuteczne metody motywowania pozafinansowego
 • Dostosować sposoby motywowania do potrzeb i etapu rozwoju pracownika
 • Interweniować w sytuacjach wymagających poprawy pracy podwładnego i prowadzenia rozmów dyscyplinujących

 

Program ramowy:

 1. Wprowadzenie do koncepcji motywacyjnych vs teoria niemotywowania
 • Metafory motywowania
 • Skuteczność kar i nagród
 • Czynniki motywujące i demotywujace wg F. Herzberga
 • Rozumienie potrzeb pracowników jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania wg Maslowa

 

 1. Stwarzanie perspektywy – wpływ poziomu własnej motywacji na zarządzanie ludźmi
 • Określenie barier wewnętrznych i zewnętrznych, które utrudniają większe zaangażowanie się w pracę oraz sposobów przezwyciężania ich

 

 1. Odbieranie perspektywy – czynniki demotywujące pracowników
 • Określenie poziomu motywacji swoich pracowników
 • Określenie czynników demotywujacych i sposobów przeciwdziałania im

 

 1. Twój ruch – motywowanie w praktyce kierowania ludźmi
 • Stawianie motywujących – ambitnych i realistycznych – celów na etapie planowania
 • Wykorzystanie sytuacji monitorowania do pracy rozwojowej z pracownikiem
 • Konstruktywna informacja zwrotna i motywująca ocena
 • Pochwała indywidualna i zespołowa
 • Prawa motywowania wg R.Denny’ego
 • Bank skutecznych sposobów motywowania pozafinansowego

 

 1. Sytuacyjna teoria zarządzania K. Blancharda – indywidualizacja stylu zarządzania i motywowania – krótkie przypomnienie
 • Praktyczna analiza stylów zarządzania i motywowania
 • Dostosowanie działań menedżera do etapu rozwoju pracownika

 

 1. W ogniu sytuacji trudnych – świadome zabieranie perspektywy. Motywująca „krytyka” – cykl rozmów dyscyplinujących
 • Rozmowa korygująca
 • Rozmowa ostrzegawcza
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji

 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Cena: do ustalenia

Więcej: pawel.czeszkiewicz[at]syscopolska.pl

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM