Menedżer – Lider – Mentor – Coach. ILM Level 3 Award in Leadership and Management, 23-24 maja 2019, Warszawa

Wokół pojęcia coachingu narosło wiele mitów. Często kojarzy się pejoratywnie, gdyż wiele osób bardzo chce być coachem, mimo że nie powinno. Tymczasem prawdziwy lider często nie ma wyboru i musi wcielić się w rolę mentora i coacha.

 

Szkolenie ILM na poziomie 3 jest idealnym rozwiązaniem dla praktykujących menedżerów. Kurs w szczególności wspiera menedżerów chcących stanowić wsparcie dla podwładnych, pragnących aktywnie wyzwalać i rozwijać potencjał swoich ludzi.

Zapraszamy na jedyne w Polsce akredytowane szkolenia ILM, na których nauczycie się jak robić to dobrze, a swoją wiedzę potwierdzicie międzynarodowym certyfikatem ILM Level 3 Award in Leadership and Management.

Cele realizowane przez program / korzyści dla uczestnika:

 • Zrozumienie znaczenia skutecznego mentoringu w pracy
 • Poznanie zasad i praktykiskutecznego mentoringu
 • Zrozumienie znaczenia skutecznego coachingu pracowników
 • Zrozumienie procesu coachingu
 • Umiejętność budowania treści coachingowych i mentorskich

Potwierdzenie umiejętności międzynarodowym certyfikatem ILM Level 3 The Award in Leadership and Team Skills

Korzyści dla pracodawcy:

 • Menedżerowie potrafiący przekazywać wiedzę i rozwijać pracowników
 • Wzrost poziomu zadowolenia z wykonywanych obowiązków
 • Wykorzystanie potencjału pracowników organizacji
 • Gwarancja wzrostu kompetencji pracowników: weryfikacja nabytej wiedzy.

Formuła zajęć:

 • grupa max. 16 osób.
 • konwencja warsztatu z dużą ilością praktyki – ćwiczenia w grupach, zadania w parach oraz praca indywidualna
 • ćwiczenia nawiązujące do realiów biznesowych uczestników
 • kompletne materiały dydaktyczne
 • narzędzia do wykorzystania w pracy
 • najbardziej praktyczne warsztaty menedżerskie wg brytyjskiej metodyki ILM

Termin:  23-24.05.2019

Lokalizacja: Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Trener: Andrzej Stępień / Arkadiusz Żurek / Jacek Cholewa

Cena: 1990 zł + VAT / 1 os.

Informacje: Paweł Czeszkiewicz, 666 084 229, pawel.czeszkiewicz@syscopolska.pl

PROGRAM SZKOLENIA

Menedżer – Lider – Mentor – Coach

(Certyfikacja ILM Level 4 Award in Leadership and Management)

DZIEŃ 1

Coaching – zrozumienie i dobre praktyki

 1. Natura i znaczenie coachingu w pracy
 2. Oczekiwania wobec coacha
 3. Umiejętności, cechy i możliwości skutecznego coacha
 4. Znaczenie poufności
 5. Cele rozwojowe możliwe do osiągnięcia dzięki coachingowi
 6. Follow up procesu coachingowego przy użyciu GROW, OSCAR, ARROW itp.
 7. Caoch a menedżer – odmienne obowiązki i potencjalne konflikty interesów
 8. Balans w pracy coacha, potencjał do nadużyć w pracy coacha
 9. Kontraktowanie: cel i treść
 10. Metody monitorowania postępów
 11. Techniki oceny
 12. Wsparcie w procesie uczenia pracowników
 13. Przygotowanie do procesu coachingu, umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy i inspiracji
 14. Stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia coachingu
 15. Umiejętność rozpoznania potrzeb pracownika wykraczających poza obowiązki i możliwości cocacha

 

DZIEŃ 2

Mentoring – zrozumienie i dobre praktyki

 1. Oczekiwania wobec mentora
 2. Formalny i nieformalny mentoring
 3. Umiejętności, cechy i możliwości mentora
 4. Znaczenie profesjonalnych zachowań w procesie przekazywania wiedzy
 5. Różnice pomiędzy mentoringiem a innymi działaniami rozwojowymi
 6. Kluczowe koncepcje, zasady i praktyki w mentoringu
 7. Odpowiedzialność związana z udzielaniem porad i dawaniem wskazówek
 8. Oddzielenie roli mentora od innych ról w miejscu pracy
 9. Przegląd interesariuszy zaangażowanych w proces mentoringu
 10. Efektywne i etyczne wykorzystywanie władzy w mentoringu
 11. Kultura organizacyjna i jej wpływ na powodzenie mentoringu

 

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM