BOYSLINGO – Enhancement of boys’ language skills through gamified mobile learning

 

BoysLingo Co-funded by the European Union

 

 

Tytuł projektu: BOYSLINGO – Enhancement of boys’ language skills through gamified mobile learning

Nr projektu: KA220-SCH-78335C48

Okres realizacji: 01/12/2022 – 30/11/2024

Strona projektu: www.boyslingo.eu

Instytucja Finansująca:

Narodowa Agencja Programu Erasmus+: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Program Erasmus+, Partnerstwa Współpracy w sektorze edukacji szkolnej

 

Partnerzy

 

Opis projektu

Projekt BoysLingo ma na celu zwiększenie umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) chłopców w wieku 10-14 lat poprzez wykorzystanie potencjału grywalizacji i cyfryzacji do skutecznej nauki języków. Projekt oferuje kompleksowe podejście do nauczania i uczenia się języków obcych w szkołach podstawowych i średnich, aby zapewnić, że uczniowie (zwłaszcza chłopcy) osiągną odpowiedni poziom kompetencji językowych poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych służących niwelowaniu różnic między płciami w zakresie nauki języka poprzez tworzenie integracyjnych środowisk gamifikowanych ułatwiających naukę języka obcego.

 

Cele projektu

 • Zachęcanie i motywowanie chłopców do nauki języków obcych, m.in. poprzez wykorzystanie grywalizacji i narzędzi cyfrowych.
 • Budowanie potencjału edukatorów w zakresie wdrażania działań związanych z nauką języków obcych w klasie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 • Zaangażowanie nauczycieli w proces tworzenia scenariuszy zajęć w celu zdobycia wiedzy i kompetencji niezbędnych do wspierania uczniów w procesie uczenia się.
 • Opracowanie innowacyjnych, wysokiej jakości materiałów dydaktycznych i zasobów cyfrowych do nauki języków obcych w szkołach podstawowych i średnich w 5 krajach partnerskich (Cypr, Włochy, Grecja, Irlandia i Polska).

 

Działania w projekcie

 • Identyfikacja potrzeb i dobrych praktyk z krajów partnerskich w zakresie zachęcania chłopców do nauki języków obcych oraz wykorzystania grywalizacji w edukacji szkolnej.
 • Opracowanie Przewodnika dla nauczycieli i edukatorów jak wykorzystać grywalizację i narzędzia cyfrowe w nauczaniu języków.
 • Zaangażowanie nauczycieli z 5 krajów partnerskich w proces stworzenia 40 scenariuszy wspomagających praktyczną naukę języka obcego wśród uczniów w formie gier, mających na celu poprawę podstawowych umiejętności językowych chłopców ze szkół podstawowych i średnich, które zostaną udostępnione w aplikacji mobilnej celem przetestowania w wybranych szkołach.
 • Zaprojektowanie i opracowanie modułów nauczania dla nauczycieli jak uczyć języka z użyciem grywalizacji i narzędzi cyfrowych oraz stworzenie platformy e-learningowej BoysLingo, gromadzącej powstałe materiały.

 

Rezultaty projektu

 • Przewodnik dla nauczycieli i edukatorów jak wykorzystać grywalizację i narzędzia cyfrowe w nauczaniu języków;
 • Scenariusze wspomagające praktyczną naukę języka obcego wśród uczniów, zwłaszcza chłopców;
 • Dedykowany program szkolenia dla nauczycieli jak uczyć języka z użyciem grywalizacji i narzędzi cyfrowych;
 • Platforma e-learningowa, gromadząca powstałe materiały.

 

Więcej informacji o projekcie BoysLingo na stronie www.boyslingo.eu oraz Facebooku.

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel