Menedżer – Lider – Mentor – Coach

Wokół pojęcia coachingu narosło wiele mitów.

Często kojarzy się pejoratywnie, gdyż wiele osób bardzo chce być coachem, mimo że nie powinno. Tymczasem prawdziwy lider często nie ma wyboru i musi wcielić się w rolę mentora i coacha.

Szkolenie ILM na poziomie 3 jest idealnym rozwiązaniem dla praktykujących menedżerów. Kurs w szczególności wspiera menedżerów chcących stanowić wsparcie dla podwładnych, pragnących aktywnie wyzwalać i rozwijać potencjał swoich ludzi.

Zapraszamy na jedyne w Polsce akredytowane szkolenia ILM, na których nauczycie się jak robić to dobrze, a swoją wiedzę potwierdzicie międzynarodowym certyfikatem ILM Level 3 Award in Leadership and Management.

Cele realizowane przez program / korzyści dla uczestnika:

 • Zrozumienie znaczenia skutecznego mentoringu w pracy
 • Poznanie zasad i praktykiskutecznego mentoringu
 • Zrozumienie znaczenia skutecznego coachingu pracowników
 • Zrozumienie procesu coachingu
 • Umiejętność budowania treści coachingowych i mentorskich

Potwierdzenie umiejętności międzynarodowym certyfikatem ILM Level 3 The Award in Leadership and Team Skills

Korzyści dla pracodawcy:

 • Menedżerowie potrafiący przekazywać wiedzę i rozwijać pracowników
 • Wzrost poziomu zadowolenia z wykonywanych obowiązków
 • Wykorzystanie potencjału pracowników organizacji
 • Gwarancja wzrostu kompetencji pracowników: weryfikacja nabytej wiedzy.

Formuła zajęć:

 • grupa max. 16 osób.
 • konwencja warsztatu z dużą ilością praktyki – ćwiczenia w grupach, zadania w parach oraz praca indywidualna
 • ćwiczenia nawiązujące do realiów biznesowych uczestników
 • kompletne materiały dydaktyczne
 • narzędzia do wykorzystania w pracy
 • najbardziej praktyczne warsztaty menedżerskie wg brytyjskiej metodyki ILM

 

Trener: Andrzej Stępień / Arkadiusz Żurek / Jacek Cholewa

Cena: 1990 zł + VAT / 1 os.

Informacje: Paweł Czeszkiewicz, 666 084 229, pawel.czeszkiewicz@syscopolska.pl

Program szkolenia

Menedżer – Lider – Mentor – Coach

(Certyfikacja ILM Level 4 Award in Leadership and Management)

DZIEŃ 1

Coaching – zrozumienie i dobre praktyki

 1. Natura i znaczenie coachingu w pracy
 2. Oczekiwania wobec coacha
 3. Umiejętności, cechy i możliwości skutecznego coacha
 4. Znaczenie poufności
 5. Cele rozwojowe możliwe do osiągnięcia dzięki coachingowi
 6. Follow up procesu coachingowego przy użyciu GROW, OSCAR, ARROW itp.
 7. Caoch a menedżer – odmienne obowiązki i potencjalne konflikty interesów
 8. Balans w pracy coacha, potencjał do nadużyć w pracy coacha
 9. Kontraktowanie: cel i treść
 10. Metody monitorowania postępów
 11. Techniki oceny
 12. Wsparcie w procesie uczenia pracowników
 13. Przygotowanie do procesu coachingu, umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy i inspiracji
 14. Stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia coachingu
 15. Umiejętność rozpoznania potrzeb pracownika wykraczających poza obowiązki i możliwości cocacha

 

DZIEŃ 2

Mentoring – zrozumienie i dobre praktyki

 1. Oczekiwania wobec mentora
 2. Formalny i nieformalny mentoring
 3. Umiejętności, cechy i możliwości mentora
 4. Znaczenie profesjonalnych zachowań w procesie przekazywania wiedzy
 5. Różnice pomiędzy mentoringiem a innymi działaniami rozwojowymi
 6. Kluczowe koncepcje, zasady i praktyki w mentoringu
 7. Odpowiedzialność związana z udzielaniem porad i dawaniem wskazówek
 8. Oddzielenie roli mentora od innych ról w miejscu pracy
 9. Przegląd interesariuszy zaangażowanych w proces mentoringu
 10. Efektywne i etyczne wykorzystywanie władzy w mentoringu
 11. Kultura organizacyjna i jej wpływ na powodzenie mentoringu

 

Karta zgłoszenia na szkolenie

 

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel