NIEmotywowanie

Jak nie motywować? NIEmotywowanie – stwarzanie perspektywy.

Dlaczego motywowanie to takie skomplikowane zadanie? Dlaczego managerowie wskazują tę umiejętność jako kluczowy czynnik swojej skuteczności? Czy istnieją techniki i złoty klucz dotarcia do głów swoich pracowników?

Aronson już 50 lat temu powiedział, że zarówno kary jak i nagrody nie są skuteczne jeśli chcemy zmienić postawę człowieka

Korzyści dla uczestników

Dzięki udziałowi w tym szkoleniu uczestnicy nauczą się jak:

 • Rozpoznawać czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • Stosować w codziennej pracy skuteczne metody motywowania pozafinansowego
 • Dostosować sposoby motywowania do potrzeb i etapu rozwoju pracownika
 • Interweniować w sytuacjach wymagających poprawy pracy podwładnego i prowadzenia rozmów dyscyplinujących

 

Szkolenie w formie otwartej –  SPRAWDŹ terminy

 

Program ramowy

1. Wprowadzenie do koncepcji motywacyjnych vs teoria niemotywowania

 • Metafory motywowania
 • Skuteczność kar i nagród
 • Czynniki motywujące i demotywujace wg F. Herzberga
 • Rozumienie potrzeb pracowników jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania wg Maslowa

 

2. Stwarzanie perspektywy – wpływ poziomu własnej motywacji na zarządzanie ludźmi

 • Określenie barier wewnętrznych i zewnętrznych, które utrudniają większe zaangażowanie się w pracę oraz sposobów przezwyciężania tych barier

 

3. Odbieranie perspektywy – czynniki demotywujące pracowników

 • Określenie poziomu motywacji swoich pracowników
 • Określenie czynników demotywujacych i sposobów przeciwdziałania im

 

4. Twój ruch – motywowanie w praktyce kierowania ludźmi

 • Stawianie motywujących – ambitnych i realistycznych – celów na etapie planowania
 • Wykorzystanie sytuacji monitorowania do pracy rozwojowej z pracownikiem
 • Konstruktywna informacja zwrotna i motywująca ocena
 • Pochwała indywidualna i zespołowa
 • Prawa motywowania wg R.Denny’ego
 • Bank skutecznych sposobów motywowania pozafinansowego

 

5. Sytuacyjna teoria zarządzania K. Blancharda – indywidualizacja stylu zarządzania i motywowania

 • Praktyczna analiza stylów zarządzania i motywowania
 • Dostosowanie działań menedżera do etapu rozwoju pracownika

 

6. W ogniu sytuacji trudnych. Motywująca „krytyka” – cykl rozmów dyscyplinujących

 • Korygująca
 • Ostrzegawcza
 • Informująca o podjęciu sankcji

 

Szkolenie w formie otwartej –  SPRAWDŹ terminy

 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Cena: do ustalenia

Trener: Arkadiusz Żurek

Więcej: pawel.czeszkiewicz[at]syscopolska.pl

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel