Zmiana i innowacja

Zmiany i innowacje

wszyscy o nich mówią, wszyscy wiedzą, że są ważne i nieodzowne, ale czym tak naprawdę są? Co oznaczają dla naszych organizacji, naszych ludzi i dla nas samych? Czy jest się czego bać? Jak tym zarządzać? Odpowiadamy na te i wiele innych pytań.

Szkolenie ILM na poziomie 3

jest idealnym rozwiązaniem dla praktykujących menedżerów. Kurs w szczególności wspiera menedżerów, będących liderami w czasie wprowadzania zmian i innowacji.
Zapraszamy na jedyne w Polsce akredytowane szkolenia ILM, na których zrozumiecie czym jest zmiana i innowacja oraz nauczycie się nimi zarządzać.

Cele realizowane przez program / uczestnik będzie potrafił:

 • Zarządzać korzyściami niesionymi przez zmianę i innowację
 • Identyfikować bariery hamujące zmiany i innowacje
 • Pokonywać te bariery
 • Poznać techniki planowania, monitorowania oraz oceny zmian i innowacji
 • Komunikować się w procesie wprowadzania zmian i innowacji
 • Prognozować skutki wprowadzanych zmian
 • Posługiwać się analizami PESTLE i SWOT
 • Identyfikować czynniki wpływające na zmiany
 • Angażować pracowników w proces zmiany

Potwierdzenie umiejętności międzynarodowym certyfikatem ILM Level 3 The Award in Leadership and Team Skills

Korzyści dla pracodawcy:

 • Zmotywowani, kompetentni, pewni siebie menedżerowie
 • Otwartość na zmiany, wzrost innowacyjności przy podejmowaniu decyzji
 • Umiejętność wykorzystywania szans niesionych przez zmiany
 • Gwarancja wzrostu kompetencji pracowników: weryfikacja nabytej wiedzy.

 

Formuła zajęć:

 • grupa max. 16 osób.
 • konwencja warsztatu z dużą ilością praktyki – ćwiczenia w grupach, zadania w parach oraz praca indywidualna
 • ćwiczenia nawiązujące do realiów biznesowych uczestników
 • kompletne materiały dydaktyczne
 • narzędzia do wykorzystania w pracy
 • najbardziej praktyczne warsztaty menedżerskie wg brytyjskiej metodyki ILM

 

Trener: Andrzej Stępień / Jacek Cholewa / Arkadiusz Żurek

Cena: 1990 zł + VAT / 1 os.

Informacje: Paweł Czeszkiewicz, 666 084 229, pawel.czeszkiewicz@syscopolska.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiana i innowacja: zrozumienie i planowanie 

(Certyfikacja ILM Level 3 Award in Leadership and Management)

DZIEŃ 1

Zrozumienie zmiany i innowacji w organizacji

 1. Korzyści, które przynosi zmiana i konsekwencje braku zmian
 2. Znaczenie zmiany dla przetrwania i rozwoju organizacji
 3. Jak identyfikować bariery dla implementacji zmian i innowacji?
 4. Pokonywanie barier i trudności, wykorzystanie technik odmrażania i zamrażania
 5. Sposoby monitorowania i kontrolowania postępu wprowadzania zmian
 6. Odwracanie efektu zmęczenia
 7. Sposoby pozyskiwania i koordynacji zasobów niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych zmian i innowacji
 8. Społeczne i finansowe skutki wprowadzenia zmiany
 9. Omówienie wymagań dotyczących zadania końcowego, certyfikującego

 

DZIEŃ 2

Zarządzanie zmianą

 1. Analiza PESTLE
 2. Analiza SWOT organizacji
 3. Żelazne zasady zarządzania zmianą
 4. Metody planowania zmiany
 5. Wykorzystanie network planning i tablic Gantt’a w planowaniu zmiany
 6. Znaczenie zasobów ludzkich i finansowych w procesie zmiany
 7. Znaczenie komunikacji i zaangażowania pracowników dla efektywnego wprowadzenia zmiany
 8. Omówienie wymagań dotyczących zadania końcowego, certyfikującego[*]

 

 

[*] Do uzyskania certyfikatu wymagane jest ukończenie dwóch zadań (jendo po każdym module / dniu)

Karta zgłoszenia na szkolenie

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel