Projekt GROWS

Dofinansowane przez Unię Europejską

 

KA220-VET – Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Tytuł projektu: Podążanie w kierunku zielonej transformacji poprzez zrównoważoną edukację w zakresie gospodarki odpadami w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Moving towards a Green tRansitiOn through sustainable Waste management education in the VET Sector (GROWS)

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA220-VET-000151774

Data realizacji: 01/12/2023 – 30/11/2025

Media społecznościowe: Facebook

Lider Projektu

 • SYSCO POLSKA Sp. z o.o. (Polska)

Partnerzy:

 • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET (Cypr)
 • KMOP – EDUCATION AND INNOVATION HUB (Grecja)
 • LAND IMPRESA SOCIALE s.r.l. (Włochy)
 • RIGHTCHALLENGE – ASSOCIAÇÃO (Portugalia)
 • INNOVADE LI LTD (Cypr)
 • BULGARIANROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION (Bułgaria)

Cele projektu

Projekt GROWS ma na celu podniesienie świadomości i wzmocnienie pozycji sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie znaczenia zrównoważonej gospodarki odpadami i środowiska, przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności organizatorów/trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego do wdrażania działań w dziedzinie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonej gospodarki odpadami oraz podniesienia poziomu ich kompetencji w zakresie przygotowywania i wdrażania planu działania na rzecz zielonej edukacji.

Cele szczegółowe:

 1. Zbudowanie zdolności co najmniej 200 organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do wdrażania praktyk zrównoważonego gospodarowania odpadami w dziedzinie edukacji ekologicznej poprzez interaktywną platformę e-learningową opartą na grach.
 2. Podniesienie kompetencji co najmniej 120 organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie przygotowania i wdrożenia planu działań na rzecz edukacji ekologicznej poprzez udział w programie szkoleniowym.
 3. Podniesienie świadomości na temat znaczenia zmniejszania ilości odpadów wśród organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz osób uczących się
 4. Opracowanie innowacyjnych pedagogicznych materiałów edukacyjnych i zasobów dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w celu promowania świadomości ekologicznej i poprawy ekologicznych umiejętności uczniów tego sektora, dostosowanych do GreenComp.

Grupy docelowe projektu:

 • organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego/trenerzy,
 • uczniowie sektora kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • osoby decyzyjne/eksperci w dziedzinie edukacji ekologicznej, organizacje pozarządowe i urzędnicy z odpowiednich ministerstw i urzędów.

Rezultaty projektu

W trakcie realizacji projektu zostaną wytworzone następujące rezultaty:

 • zestaw narzędzi GROWS dotyczący opracowywania zielonej strategii w kształceniu i szkoleniu zawodowym obejmujący materiały pedagogiczne i strategie mające na celu zwiększenie ekologicznych umiejętności uczniów w zakresie praktyk zawodowych, w tym międzynarodowy raport z danymi dotyczącymi poszczególnych krajów,
 • platforma e-learningowa GROWS i otwarte zasoby edukacyjne obejmujące inteligentnego opiekuna, który udzieli wskazówek dotyczących tworzenia planu działania w zakresie zielonej edukacji, w tym GreenComp,
 • program szkoleniowy GROWS, który zapewni organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego praktyczne możliwości budowania kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w gospodarce odpadami z wykorzystaniem zasobów projektu,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • zwiększenie zdolności organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do wdrażania praktyk zrównoważonego gospodarowania odpadami w dziedzinie edukacji ekologicznej,
 • aktywne stosowanie wyników projektu po zakończeniu projektu. Będą one swobodnie dostępne za pomocą różnych środków dla wszystkich zainteresowanych stron,
 • aktywne zaangażowanie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kluczowych osób z organizacji i ministerstw w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • utworzenie komitetu i grupy upowszechniającej składającej się z co najmniej 100 członków grupy docelowej, interesariuszy i ekspertów z całej UE (organizatorów i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacji prywatnych i publicznych działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz właściwych organów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym itp.),
 • ponad 2000 organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego weźmie udział w działaniach wdrożeniowych GROWS (w trakcie i po jego zakończeniu) w celu budowania ich potencjału i poprawy kompetencji w zakresie wdrażania praktyk zrównoważonej gospodarki odpadami i planu działania na rzecz zielonej edukacji,
 • projekt dotrze bezpośrednio lub pośrednio do ponad 1000 osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

 


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy
i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą
za nie odpowiedzialności

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel