Władza! (i delegowanie)

Wiele osób marzy o władzy – jak z niej korzystać i się nie dzielić?

niewiele potrafi z niej odpowiednio korzystać. Nowoczesna organizacja musi opierać się na ludziach potrafiących korzystać ze swoich uprawnień, ale również się nimi dzielić.

„Wolność i władza mają tylko jedną wspólną cechę: nadużywanie” – Karol Bunsch

Szkolenie ILM na poziomie 4

pomoże doświadczonym i praktykującym menedżerom inaczej spojrzeć na swoją rolę w organizacji oraz pozwoli im lepiej wykorzystać narzędzia, którymi dysponują.

Zapraszamy na jedyne w Polsce akredytowane szkolenia ILM, na których nauczycie się jak korzystać z możliwości, które daje Wam władza oraz jak planować i zarządzać złożonymi działaniami Waszego zespołu.

Cele realizowane przez program / uczestnik będzie potrafił:

 • Dzielić się władzą
 • Skutecznie delegować zadania
 • Zrozumieć znaczenie efektywnego dzielenia się władzą
 • Planować złożone działania zespołu
 • Przewodzić zespołowi podczas wykonywania złożonych zadań
 • Przekazywać informacje

 

Korzyści dla pracodawcy:

 • Kompetentni, pewni siebie liderzy, potrafiący pracować pod presją
 • Wzrost produktywności menedżerów
 • Menedżerowie potrafiący dzielić się władzą i odpowiedzialnością
 • Gwarancja wzrostu kompetencji pracowników: weryfikacja nabytej wiedzy

 

Formuła zajęć:

 • zamknięte grupy max. 16-osobowe
 • konwencja warsztatu z dużą ilością praktyki – ćwiczenia w grupach, zadania w parach oraz praca indywidualna
 • ćwiczenia nawiązujące do realiów biznesowych uczestników
 • kompletne materiały dydaktyczne
 • narzędzia do wykorzystania w pracy
 • najbardziej praktyczne warsztaty menedżerskie wg brytyjskiej metodyki ILM

Trener: Andrzej Stępień / Arkadiusz Żurek / Jacek Cholewa

Cena: 1990 zł + VAT / 1 os.

Informacje: Paweł Czeszkiewicz, 666 084 229, pawel.czeszkiewicz@syscopolska.pl

PROGRAM SZKOLENIA

Władza! (i delegowanie)

(Certyfikacja ILM Level 4 Award in Leadership and Management)

DZIEŃ 1

Władza i delegowanie uprawnień

1. Definicje władzy i autorytetu, odpowiedzialności i zaufania
2. Wady i zalety delegowania
3. Zasady efektywnego delegowanie
4. Dzielenie się władzą
5. Poziomy delegowania
6. Wymagania przy delegowaniu i dzieleniu się władzą
7. Ograniczenia i korzyści wynikające z podziału władzy
8. Jak efektywnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności podwładnych
9. Techniki wyboru pracowników przy delegowaniu zadań i udzielaniu władzy
10. Proces delegowania
11. Techniki monitorowania efektów delegowania
12. Feedback, oceny i nagradzanie
13. Ocena własnej efektywności w delegowaniu zadań

DZIEŃ 2

Planowanie i przewodzenie złożonej działalności zespołu

1. Znaczenie jasnego definiowania celów
2. Techniki planowania i planowanie awaryjne
3. Sposoby identyfikowania zadań niezbędnych do osiągnięcia celu i ustalania priorytetów
4. Jak przeprowadzić ocenę ryzyka
5. Ograniczenia operacyjne
6. Przeprowadzanie odpraw, umiejętność zadawania pytań i słuchania podwładnych
7. Przydział obowiązków i ról w planowaniu realizacji wykonania złożonego zadania
8. Gromadzenie i analizowanie informacji zwrotnych
9. Samoocena i analiza własnych działań
10. Planowanie rozwoju osobistego

Karta zgłoszenia na szkolenie

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA: https://tiny.pl/tgs1p

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

  Content | Menu | Access panel