Certyfikowane Zarządzanie

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do grup szkoleniowych 12-15 w ramach projektu została zakończona. Bardzo dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane oraz pozostające na liście rezerwowej zostały już powiadomione o wynikach rekrutacji. Ze względu na W ramach naboru pierszeństwo posiadały osoby zamieszkujące obszary wiejskie z klasyfikacją w skali Degurba nr 3.

_________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na szkolenia do grup 12-15 zostaje przedłużona do dnia 29.12.2017 roku, informacje o kwalifikacji zostaną wysłane po Nowym Roku. 

Ze względu na konieczność realizacji wskaźników projektu, w pierwszej kolejności przyjmowane do grup szkoleniowych są  osoby (36) zamieszkujące wieś (miejscowości oznaczone liczbną nr 3 wg klasyfikacji Degurba – poniżej lista powiatów i gmin). Pozostali Kandydaci/Kandydatki według punktacji i kolejności zgłoszeń – ok. 12 miejsc.

Powiaty, które w klasyfikacji Degurba mają słabą gęstość zaludnienia (klasyfikacja nr 3):

białobrzeski, ciechanowski (oprócz miasta Ciechanów), garwoliński (oprócz Garwolina, Pilawy), gostyniński (oprócz Gostynina), grodziski (oprócz Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska), grójecki (oprócz Grójca), kozienicki (oprócz Kozienic), legionowski (oprócz Legionowa, Jabłonnej i Wieliszewa), lipski, łosicki, makowski (oprócz Makowa Mazowieckiego, miński (oprócz Mińska Mazowieckiego, Sulejówka), mławski (oprócz Mławy), nowodworski (oprócz Nowego Dworu Maz., Nasielska, Pomiechówka), ostrołęcki (oprócz Ostrołęki), ostrowski (oprócz Ostrów Mazowiecka), otwocki (oprócz Józefowa, Celestynowa, Otwocka, Karczewa), piaseczyński (oprócz Piaseczna, Konstancina- Jeziornej), płocki (oprócz Płocka), płoński (oprócz Płońska), przasnyski (oprócz Przasnysza), przysuski, pułtuski (oprócz Pułtuska), radomski (oprócz Radomia, Pionki), siedlecki (oprócz Siedlec), sierpecki (oprócz Sierpca), sochaczewski (oprócz Sochaczewa i Teresina), sokołowski (oprócz Sokołowa Podlaskiego), szydłowiecki (oprócz Szydłowca), węgrowski (oprócz Węgrowa), wołomiński (oprócz Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, Radzymin, Tłuszcz i Wołomin), wyszkowski (oprócz Wyszkowa), zwoleński, żuromiński, żyrardowski (oprócz Żyrardowa i Wiskitek).

————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do kolejnych grup szkoleniowych zaczynających zajęcia od stycznia 2018. Poniżej znajdziecie Państwo aktualny formularz zgłoszeniowy dla grup 12-15. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie podpisanego skanu na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl do dnia 18.12.2017. Informacje o kwalifikacji zostaną wysłane do Państwa w dniach 19-20.12.2017. Osoby zakwalifikowane na szkolenie będą zobowiązane do osobistego podpisania umowy i załączników w dniach od 2.01.2017 do 9.01.2017, w biurze projektu, al. KEN 18 lok. 5b w Warszawie. Osoby, które nie podpiszą umów w powyższym terminie zostaną usunięte z listy rekrutacyjnej, a na ich miejsce zaproszone osoby z listy rezerwowej.

 formularz grupy 12-15

UWAGA! Ze względu na wskaźniki projektu, podczas rekrutacji w pierwszej kolejności na szkolenie przyjmowane będą kobiety i osoby zamieszkujące wieś (36 osób), tj. obszary słabo zaludnione według klasyfikacji DEGURBA nr 3. Poniżej znajdziecie Państwo plik, w którym wymienione są miejscowości w klasyfikacji nr 1 (Warszawa, Płock, Siedlce, Radom) oraz nr 2. O ile miejscowość nie została wymieniona na liście, oznacza, że jest zakwalifikowana do nr 3.

Klasyfikacja DEGURBA

Ze względu na liczne Państwa wątpliwości, informujemy, że adres podany w formularzu nie musi być tożsamy z adresem zameldowania! W formularzu podajemy adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, czyli ten, gdzie deklarujemy nasze przebywanie.  

Prosimy o rozsądne wybory terminów, gdyż nie będzie możliwości „odrabiania zajęć” z innymi grupami. Zgodnie z regulaminem można opuścić 1 dzień szkolenia. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w projekcie i obowiązkach oraz udogodnieniach dla uczestników znajdą Państwo poniżej w regulaminie.

Zapraszamy!

————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na konieczność ujednolicenia pojęcia osób zamieszkujących tereny wiejskie oraz dodatkowej  punktacji, która jest przyznawana kandydatom/kom uczestniczącym w procesie, Sysco Polska posługuje się klasyfikacją DEGURBA (dokument w załączeniu poniżej). Zgodnie z tą klasyfikacją osoby, które deklarują w formularzu miejsce zamieszkania z klasyfikacji nr 2 i nr 3, są traktowane jako osoby zamieszkujące tereny wiejskie i otrzymują dodatkowo 3 punkty.

Zmiana ta została wprowadzona do regulaminu projektu i obowiązuje od dnia 18.10.2017 obejmując Kandydatów/ki do grup szkoleniowych 9-11.

—————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do kolejnych grup szkoleniowych zaczynających zajęcia od października 2017. Poniżej znajdziecie Państwo aktualny formularz zgłoszeniowy dla grup 9-11. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie podpisanego skanu na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl do dnia 18.10.2017. Informacje o kwalifikacji zostaną wysłane do Państwa w dniach 19-21.09.2017.

formularz grupy 9-11

Ze względu na wskaźniki projektu, podczas rekrutacji preferowane będą kobiety oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie. 

Prosimy o rozsądne wybory terminów, gdyż nie będzie możliwości „odrabiania zajęć” z innymi grupami. Zgodnie z regulaminem można opuścić 1 dzień szkolenia. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w projekcie i obowiązkach oraz udogodnieniach dla uczestników znajdą Państwo poniżej w regulaminie.

Zapraszamy!

—————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zasady przyznawania wsparcia w ramach noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Certyfikowane zarządzanie”. Osoby zainteresowane, które kwalifikują się do powyższego wsparcia prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

zasady przyznawania wsparcia

załącznik nr 1 noclegi

załącznik nr 2 – zwrot kosztów dojazdu

——————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do kolejnych grup szkoleniowych zaczynających zajęcia od września 2017. Poniżej znajdziecie Państwo aktualny formularz zgłoszeniowy dla grup 4-8. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie podpisanego skanu na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl do dnia 16.08.2017. Informacje o kwalifikacji zostaną wysłane do Państwa w dniach 21-22.08.2017.

Bardzo prosimy o wybór minimum 2 grup alternatywnych, co ułatwi nam kwalifikacje. Prosimy również o rozsądne wybory terminów, gdyż nie będzie możliwości „odrabiania zajęć” z innymi grupami. Zgodnie z regulaminem można opuścić 1 dzień szkolenia. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w projekcie i obowiązkach oraz udogodnieniach dla uczestników znajdą Państwo poniżej w regulaminie.

Zapraszamy!

——————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Nabór do grup 1-3 został już zamknięty ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że od wrześnie b.r będą uruchamiane kolejne grupy szkoleniowe. Nowe harmonogramy zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod koniec czerwca. Serdecznie zapraszamy na nasz Facebook, gdzie regularnie będziemy Państwa informować o uruchamianiu kolejnych grup.

__________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, że został uaktualniony regulamin projektu oraz karta oceny.

W regulaminie został dodany w par. 2 punkt w brzmieniu:

„Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy lub niepełnosprawnych, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę.”

Doprecyzowano również zapisy pkt. 6, 7, 8 i brzmią nastepująco:

6. Uczestnik/czka, którzy zamieszkują na terenach odległych od Warszawy powyżej 50 km mogą skorzystać z noclegu pod warunkiem uczestnictwa w szkoleniach weekendowych, podczas 2 pełnych dni i udziału w konsultacjach z trenerem przewidzianych po godz. 16.30-17.30 (szkolenie musi zakończyć się po godz. 17.00). Noclegi przewidziane w projekcie dotyczą pierwszych 54 osób, które zgłoszą się do projektu i zasygnalizują taką potrzebę lub do wyczerpania środków w budżecie.

7. Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy lub niepełnosprawnych, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę. W projekcie przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 18 pierwszych uczestników, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie lub do wyczerpania środków w budżecie.

8. Dla Uczestników/czek, którzy/re zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie w projekcie. Wsparcie może być przyznane maksymalnie na 64 godziny opieki tj. 8 dni szkolenia, na którym obecny/a jest uczestnik/czka, który/a korzysta ze wsparcia. Jednorazowo wsparcie w postaci zwrotu kosztów opieki nie może przekraczać 8 godzin w ciągu 1 dnia szkolenia. Wsparcie polega na zwrocie kosztów za opiekę Opiekunowi/Opiekunce wybranej przez Uczestnika/czkę, na podstawie trójstronnej umowy zlecenie, podpisanej przez Beneficjenta, Uczestnika/czkę i Opiekuna/kę. Opiekunem/ką nie może być osoba spokrewniona. W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie w opiece, Uczestnik/czka zgłasza ten fakt Beneficjentowi minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem realizacji opieki i składa komplet dokumentów: oświadczenie, wypełniony przez Opiekuna/kę kwestionariusz osobowy oraz wypełnioną umowę. Wzory dokumentów dostępne są na stronie syscopolska.pl. W projekcie przewidziano wsparcie dla 15 pierwszych osób lub do wyczerpania środków w budżecie.

W karcie oceny zmieniono zapis o dołączeniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych i zastapiono ten opis nastpująco:

„W formularzu podpisano wszystkie oświadczenia w pkt. IV formularza?”

Obydwie zmiany nie zmieniają kryteriów rekrutacji.

—————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Z dniem 17.05.2017 rozpoczynamy rekrutację do projektu „Certyfikowane zarządzanie”!

Pierwsze grupy ruszają  w maju!

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i wysłanie go na adres: szkolenia(at)syscopolska.pl. Wszystkie dostępne dokumenty wraz z formularzem rekrutacyjnym i harmonogramem szkoleń znajdują się poniżej w sekcji DOKUMENTY.

——————————————————————————————————————–

Sysco Polska zaprasza do udziału w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach menedżerskich!

Celem projektu jest przeszkolenie 180 dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego (w tym 108 kobiet)  z  zakresu umiejętności menadżerskich. Szkolenia oferowane w projekcie kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute Of Leadership & Management (ILM), który jest największą i najbardziej rozpoznawalną  w Europie organizacją certyfikującą kwalifikacje zawodowe z zakresu przywództwa i zarządzania dla menedżerów i liderów wszystkich szczebli.. Bieżące informacje o projekcie: rozpoczęcie rekrutacji, dostępność dokumentów – dostępne będą na profilu Facebook Sysco Polska. Zapraszamy. https://www.facebook.com/syscopolska/?ref=aymt_homepage_panel

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Do projektu może zgłosić się każda osoba, która ukończyła 18 rok życia,  zamieszkuje województwo mazowieckie i jest zainteresowana podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania.

PROCES SZKOLENIA I CERTYFIKACJA:

Szkolenia obejmują cykl 4 modułów tematycznych, a każdy z nich trwa 2 dni. Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 60 godzin. Uczestnik/czka rozpoczynając projekt podpisuje deklaracje uczestnictwa oraz umowę szkoleniową, w której zobowiązuje się do obecności w minimum 80 % zajęć. Po każdym module szkoleniowym, uczestnik/czka zobowiązany/a jest do napisania pracy zaliczeniowej odnoszącej się bezpośrednio do zagadnień szkolenia oraz swojego środowiska pracy. Obecność na zajęciach oraz zaliczenie prac przez asesorów akredytowanych przez ILM.

W ramach szkoleń zrealizowane będą następujące bloki tematyczne:

1.Rola menedżera w rozwoju organizacji;

2.Zarządzanie projektami w organizacji;

3.Zarządzanie stresem i konfliktem w organizacji;

4.Rola innowacji i zmiany w organizacji.

sylwetki trenerów

Uczestnikom/czkom, którzy/re zamieszkują na terenach odległych od Warszawy pow. 50 km zostanie zapewniony nocleg, pod warunkiem uczestnictwa w 2 pełnych dniach szkolenia, które będzie zaczynało się od 9.00 i kończyło po godzinie 17.00.

Dla Uczestników/czek będących w trudnej sytuacji tj. pozostających bez pracy lub niepełnosprawnych, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Zwrot ten będzie przysługiwał do wysokości odpowiadającej stawkom najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę.

W projekcie przewidziano zapewnienie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez uczestnika/czkę.

OKRES I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ:

Szkolenia odbywać się będą w Warszawie w Centrum Szkoleniowym „PANKIEWICZA”.

HARMONOGRAM

GRUPY 1-3 – grupy zakończone:

žGRUPY  4 -8 – grupy zakończone 

GRUPY 9 – 11 – grupy zakończone  

Grupa 12 (weekend)

zjazd 1: 13-14.01.2018

zjazd 2: 27-28.01.2018

zjazd 3: 10-11.02.2018

zjazd 4: 24-25.02.2018

Grupa 13 (weekend)

zjazd 1: 20-21.01.2018

zjazd 2: 03-04.02.2018

zjazd 3: 17-18.02.2018

zjazd 4: 03-04.03.2018

Grupa 14 (weekend)

zjazd 1: 27-28.01.2018

zjazd 2: 10-11.02.2018

zjazd 3: 24-25.02.2018

zjazd 4: 10-11.03.2018

Grupa 15 (weekend)

zjazd 1: 03-04.02.2018

zjazd 2: 17-18.02.2018

zjazd 3: 03-04.03.2018

zjazd 4: 17-18.03.2018

REKRUTACJA:

Do projektu mogą zgłaszać się osoby od 18 roku życia z terenu województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pracujące lub niepracujące które z własnej inicjatywy chcą podnieść lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ILM.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą na formularzu rekrutacyjnym, dostępnym na stronie www.syscopolska.pl w punkcie DOKUMENTY. Formularz będzie podlegał ocenie przez komisję rekrutacyjną składającą się z kierownika projektu oraz doradcy ds. rozwoju zawodowego. Ocenie podlegać będą kryteria formalne – poprawnie wypełniony formularz, wiek uczestnika (18 r. ż), miejsce zamieszkania oraz list motywacyjny kandydata w kontekście predyspozycji i zasadności objęcia wsparciem (0-10punktów). Punkty dodatkowe zostaną przyznane:

– osobom  bezrobotnym – +2 pkt

– osobom z obszarów wiejskich – +3 pkt.

– osobom niepełnosprawnym – +3 pkt.,

– osobom poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia – +2 pkt.,

– osobom o kwalifikacjach na poziomie nie wyższym niż  ISCED3, czyli, które ukończyły:

Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, Zasadniczą szkołę zawodową –  +2 pkt.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą punktację. Utworzone będą listy rezerwowe. W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane kobiety – planowana liczba zrekrutowanych kobiet do projektu to minimum 107 osób, oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie – planowana liczba zrekrutowanych to minimum 54 osoby.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

DOKUMENTY:

aktualny regulamin projektu

formularz

deklaracja

oświadczenie uczestnika

umowa szkoleniowa

karta oceny

OPIEKA NAD DZIECKIEM DOKUMENTY:

oświadczenie opieka nad dzieckiem

kwestionariusz osobowy

umowa na opiekę nad dzieckiem

rachunek do umowy

REZULTATY PROJEKTU:

1 Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 162 (w tym 97 kobiet)
2 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w zakresie zarządzania potwierdzone międzynarodowym certyfikatem THE INSITUTE OF LEADERSHIP&MANAGEMENT 162 (w tym 97 kobiet)
3 Liczba osób, które w wyniku udziału w projekcie podniosą swoją wartość na regionalnym rynku pracy 154 (w tym 92 kobiety)
4 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach

kształcenia w programie

180 ( w tym 108 kobiet)
5 Liczba osób uczestniczących w 60-godzinnym certyfikowanym kursie ILM Level 5 Qualificationsin Leadership and Management 180 ( w tym 108 kobiet)
6 Liczba osób, które przystąpią do certyfikowanego egzaminu ILM (The Level 5 Certificate in Leadership and Management) 180 ( w tym 108 kobiet)
7 Planowana liczba wydanych certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji 162
8 Liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie uczestniczących w szkoleniach w ramach pozaszkolnych form kształcenia w ramach projektu 54 ( w tym 32 kobiety)

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 996 930,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 797 544,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 –30.06.2018 r. 

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa

Tel: 22 392 74 75, Adres e-mail: szkolenia(at)syscopolska.pl

———————————————————————————————————————-

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na organizację kursów szkoleniowych Ilm Level 5 Qualifications In Leadership And Management w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca oferujący usługę organizacji ww. szkoleń. Oferty należy składać do dnia 25.04.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1029865

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na na organizację kursów szkoleniowych Ilm Level 5 Qualifications In Leadership And Management w województwie mazowieckim.

Sysco Polska Sp. z o.o. informuje, że sposród złożonych ofert, do realizacji ww. usługi została wyłoniona firma:

IMMOQEE Sp. z o.o.

Karola Chodkiewicza 3 lok. U10

02-593 Warszawa

—————————————————————————————————————————-

Sysco Polska zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe.

Sysco Polska Sp. z.o.o  stosując rozeznanie rynku zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi usługi cateringu dla 180 uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE, nr umowy RPMA.10.03.04-14-6533/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły oraz formularz dostępny w załączniku poniżej:

rozeznanie rynku catering

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługi cateringowe

Sysco Polska Sp. z o.o. informuje, że do realizacji usługi cateringu zostałą wyłoniona firma:

JP Solution Sp. z o.o.

Ul. Pankiewicza 3

00-696 Warszawa

———————————————————————————————————————–

Poniższe rozeznznaie rynku zostaje przedłużone do dnia 21.06.2017 z powodu braku ofert. Zainteresowani oferenci proszeni są o zapoznanie się z treścią poniższego tekstu oraz wysłanie swoich ofert do dnia 21.06.2017 według zasad opisanych w ogłoszeniu znajdującym się pod tym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1038715

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w składaniu ofert na przeprowadzenie procesu certyfikacji ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (POZIOM CERTIFICATE) dla uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do przeprowadzenia procesu certyfikacji (Poziom Certificate) dla ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT. Oferty należy składać do dnia 08.06.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036611

________________________________________________________________________________________________________

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do udziału w składaniu ofert na wykonanie usługi oceny prac (I etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM (THE INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do wykonania oceny prac (I etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (Poziom Certificate) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim. Oferty nazlezy składać do dnia 12.06.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036968

__________________________________________________________________________________________________________

Sysco Polska zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do udziału w składaniu ofert na wykonanie usługi oceny prac (II etap weryfikacji) w ramach certyfikatu ILM (THE INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 180 (min.108 kobiet) dorosłych mieszkańców woj. mazowieckiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Celem głównym projektu  jest nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania, potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu The Institute of Leadership & Management ILM przez min. 90% uczestników w okresie do VI 2018r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowym. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do wykonania oceny prac (II etap weryfikacji) w ramach certyfikatu  ILM LEVEL 5 QUALIFICATIONS IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT (Poziom Certificate) uczestników szkoleń w projekcie „Certyfikowane zarządzanie” w województwie mazowieckim. Oferty należy składać do 12.06.2017.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1037021

———————————————————————————————————————–

Sysco Polska zaprasza do składania ofert na usługi noclegowe

Sysco Polska Sp. z.o.o  stosując rozeznanie rynku zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje usługi noclegowe dla uczestników szkoleń menedżerskich w ramach projektu CERTYFIKOWANE ZARZĄDZANIE, nr umowy RPMA.10.03.04-14-6533/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły oraz formularz dostępny w załączniku poniżej:

rozeznanie rynku usługi noclegowe

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na usługi noclegowe

Sysco Polska Sp. z o.o. informuje, że do realizacji usługi noclegów zostałą wyłoniona firma:

Satoria Group S.A.

ul. Puławska 2, budynek B

02-566 Warszawa

______________________________________________________________________

skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach. Zapraszamy na warszawskie Kabaty

 

tel.: 22 392 74 75

e-mail: info@syscopolska.pl

 

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

NIP:1070009834
REGON
:141314350
KRS
:0000298984

* pole obowiązkoweILM ILM

    Content | Menu | Access panel